Випуск 24

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Болокан І. В.
  РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА ЯК ІНТЕГРАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ
 2. Олійник В. М.
  ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ З ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
 3. Басс Д. Я.
  СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ РАДЯНСЬКОГО АРБІТРАЖУ ЗІ СПРАВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1920-Х РР.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Слинько Т. Н., Заика А. А.
  ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ЗАЩИТЫ ОТ ГЕНДЕРНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ
 2. Процишен М. В.
  КОНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 3. Коцюба Р. О.
  ГАРАНТУВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ІМПЕРАТИВІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ
 4. Берназюк І. М.
  СТРАТЕГІЧНІ АКТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ОСОБЛИВИМ СТАТУСОМ: ВИДИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
 5. Головко К. В.
  МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ТА МІСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
 6. Портнов І. А.
  ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ДОСВІДУ ОСТАННІХ ВИБОРІВ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Галунько В. М.
  ДЕЯКІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛІДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 2. Сарыбаева А. Н.
  СИСТЕМАТИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
 3. Романяк М. М.
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗІВ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ
 4. Пирожкова Ю. В.
  ПОНЯТТЯ ТА СПЕЦИФІКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
 5. Денисова А. В.
  ОЗНАКИ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ:НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ
 6. Зливко С. В.
  СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІНСЬКОЇ РОЛІ КЕРІВНИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 7. Ільков В. В.
  ДЖЕРЕЛА ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
 8. Максіменцева Н. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ,ВІДТВОРЕННЯ І ОХОРОНИ НАДР
 9. Івженко А. А.
  ДО ПИТАННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА В ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
 10. Берлач Г. В.
  ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
 11. Ільницький М. П.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУДО БАЗ ДАНИХ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
 12. Тамаря Я. В.
  ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВНА НЕРУХОМЕ МАЙНО ЗА ЧАСИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
 13. Бабенко А. Ю.
  ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУТУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 14. Запотоцька О. В.
  РАДА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЯК ОРГАН УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 15. Кирилюк І. В.
  ПРАВО НА АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ
 16. Моісеєнко Г. В.
  АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ КАТЕГОРІЙ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС», «ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА», «ЮРИСДИКЦІЯ» ТА «ПІДСУДНІСТЬ»
 17. Примаков К. Ю.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ВІДОБРАЖЕНОЇ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Пудрик Д. В.
  ПОНЯТТЯ «МИТНА БЕЗПЕКА» В СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Коваленко А. В.
  ПОЛІЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ
 2. Захарченко А. М.
  ЩОДО УТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВИХ РАД СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
 3. Тимошенко О. А.
  НЕПРАВИЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ СУДОМ НОРМ МАТЕРІАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПОРУШЕННЯ НОРМ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ЯК ПІДСТАВИ КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
 4. Мороз В. П.
  ІСТОРИЧНИЙ ГЕНЕЗИС НЕТРАДИЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Ізовіта А. М.
  КРИМІНОЛОГІЧНА ВІКТИМОЛОГІЯ У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
 2. Ліховіцький Я. О.
  ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ НАСИЛЬНИЦЬКОГО ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХПОВНОВАЖЕНЬ ПРАЦІВНИКАМИ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 3. Титаренко С. С.
  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПІДСТАВИВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОТИПРАВНЕ ЗАВОЛОДІННЯ МАЙНОМ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Сенченко Н. М.
  УЧАСТЬ НЕОСУДНИХ (ОБМЕЖЕНО ОСУДНИХ) ОСІБ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Камишанський М. М.
  КОМПЕНСАЦІЯ ТА РЕСТИТУЦІЯ: ОБРАННЯ АДЕКВАТНОЇ ФОРМИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИЗА МІЖНАРОДНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 2. Цірат К. Г.
  ФОРМА УГОДИ ПРО ВИБІР ПРАВА В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРАХ У ЗАКОНОДАВСТВІ З МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Васильченко О. П.
  РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ Д. Я. ГАРАДЖАЕВА