Редакційна колегія

 

Головний редактор:

Крижановський Анатолій Федорович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України

 

Заступник головного редактора:

Крестовська Наталя Миколаївна, доктор юридичних наук, професор

Члени редакційної колегії:

Бєлякова К.В., доктор юридичних наук, професор;

Дудченко В.В., доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України;

Горобець К.В., кандидат юридичних наук;

Дрьомін В.М., член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор;

Ківалова Т.С., доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України;

Кізлова О.С., доктор юридичних наук, професор;

Подобний О.О., доктор юридичних наук, професор;

Туляков В.О., член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор,Заслужений діяч науки і техніки; 

Харитонов Є.І., доктор юридичних наук, професор; 

Чанишева Г.І., член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор;

Марк Дженіс, професор права (Школа права Університету Штату Коннектикут, США);

Жамієва Роза Муслімівна - кандидат юридичних наук (Карагандинський державний університет імені Е.А. Букетова, Казахстан);

Цибуленко Євген Миколайович - професор (Таллінська школа права, Естонія).