Випуск 3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 1. Кодинцев А.Я.
  ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ СССР В 30-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА
 2. Ситник О.М.
  ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ІДЕОЛОГІЇ БІЛЬШОВИЗМУ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
 3. Манько Д.Г.
  ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ
 4. Арабаджи Н.Б.
  ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗАСАДИ АКСІОЛОГІЧНОГО ВИМІРУ ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ТА КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

 1. Пастухов М.И.
  КОМПЕТЕНЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА БЕЛАРУСИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА
 2. Хусаинов З.Ф.
  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА КАК ГЛАВНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
 3. Голоядова Т.О.
  СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ
 4. Сізінцова Ю.Ю.
  ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИКЛАДАННЯ «МЕДИЧНОГО ПРАВА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ, КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Вабищевич С.С.
  ОСОБЕННОСТИ ОГРАНИЧЕННЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
 2. Ільїна Ю.П.
  ПИТАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ВИНИКНЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ
 3. Квасніцька О.О.
  МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА
 4. Фомін А.І.
  ПОНЯТТЯ, ЕЛЕМЕНТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ПРАВОВІДНОСИН

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Верина Г.В.
  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАТНОЙ СИЛЫ НОВОВВЕДЕНИЙ О НАКАЗАНИИ (ПО РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ)
 2. Верина Г.В., Найбойченко В.В.
  ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ УЧЕНИЯ О ВИНЕ В РОССИЙСКОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ
 3. Меркулова В.О.
  СУТНІСТЬ КАРИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 4. Стрельцов Є.Л.
  «НОВІ» КАТЕГОРІЇ СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТУ ТА ТРАДИЦІЙНІ ОЦІНКИ ЇХ ОЗНАК
 5. Орловська Н.А.
  СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ЗАСАДНИЧИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ САНКЦІЙ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
 6. Чеботарьова Г.В.
  ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 7. Березовський А.А., Березовська Н.Л.
  ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ ПОКАРАНЬ
 8. Ігнатов О.М.
  ЛАТЕНТНІСТЬ ВБИВСТВ ЯК СУМІЖНИЙ СТАН
 9. Митрофанов І.І.
  ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
 10. Селезньов В.А., Шиманський Ф.В.
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЗА НОВИМ АНТИКОРУПЦІЙНИМ ЗАКОНОДАСТВОМ
 11. Локтіонова В.В.
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ НАСЛІДКІВ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Берназ В.Д.
  РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ В СТРАТЕГІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
 2. Водько Н.П.
  УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО УКРАИНЫ ВСТУПАЕТ В НОВУЮ ЭРУ
 3. Дулов А.В., Печерский В.В.
  ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОТОКОЛА И ПРИГОВОРА СУДА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
 4. Комаров И.М.
  СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ЧАСТНОЙ ТЕОРИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
 5. Печерский В.В.
  ДОПРОС НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ И СУДЕБНОМ СЛЕДСТВИИ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО И ТАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
 6. Чичиркіна С.П.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ ДІЙ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ СЛУЖБОВИХ ПІДРОБЛЕНЬ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Верлан-Кульшенко О.О.
  ПРОБЛЕМА БРОДЯЖНИЦТВА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 2. Дворниченко Д.Ю.
  ГРЕЦИЯ НА ПУТИ В ЕЭС: ОТ СОГЛАШЕНИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ ДО ПОЛНОПРАВНОГО ЧЛЕНСТВА
 3. Качуринер В.Л.
  ИНСТИТУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
 4. Тоница Ж.В.
  МОНИТОРИНГ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И РЕАГИРОВАНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ, ПРОЯВЛЕНИЯ РАСИЗМА, НЕТЕРПИМОСТИ И ДИСКРИМИНАЦИИ В СПОРТЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ
 5. Макаров І.М.
  ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ РЕЖИМУ ОКУПАЦІЇ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ