Випуск 22

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Дашковська О. Р.
  ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК СОЦІАЛЬНА ФОРМА ОПОСЕРЕДКУВАННЯ СВОБОДИ
 2. Сидоренко О. М., Таран З. В.
  МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ НОРМ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 3. Горбачев В. П.
  ПРОКУРАТУРА СРЕДИ ОРГАНОВ, ВОЗБУЖДАВШИХ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
 4. Слюсар К. С.
  ПРАВА ЛЮДИНИ В КРАЇНАХ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї
 5. Єрмакова Г. С.
  РЕЛІГІЙНИЙ ФАКТОР І ЙОГО ВПЛИВ НА ЗАКРІПЛЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В ПРАВОВОМУ ПОЛІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 6. Ісаков П. М., Безорчук О. Л.
  ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ, НАГЛЯДУ ТА ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ В МІСЦЯХ ПОПЕРЕДНЬОГО УВ’ЯЗНЕННЯ Й ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УСРР У 1923 РОЦІ: РЕАЛЬНИЙ СТАН СПРАВ НА МІСЦЯХ
 7. Паробок Д. О.
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТА УРЯДУ ПЕРШОЇ УНР (БЕРЕЗЕНЬ 1917 Р. – 29 КВІТНЯ 1918 Р.)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Гаврильців М. Т.
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН
 2. Іваній О. М.
  ПРАВОВА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
 3. Линдюк С. С.
  ОЗНАКИ РЕГЛАМЕНТІВ МІСЦЕВИХ РАД
 4. Кошіль Н. М.
  НОВЕЛИ ДОКТРИНАЛЬНОГО ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕНЬ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Березовська С. В.
  НЕДОЛІКИ СУДОВОГО ЗБОРУ ЗА ПОДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОЗОВУ АБО СКАРГИ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ
 2. Бригінець О. O.
  МІСЦЕ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
 3. Губанов О. О.
  ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 4. Орловська І. Г.
  ДОСТУП ДО ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 5. Шевченко П. Ю.
  ҐЕНЕЗА МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Малиновська К. А.
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КЕРІВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 2. Лавренко Б. В.
  ЩОДО ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
 3. Шевердіна В. І.
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТРУДОПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ
 4. Божков В. В.
  ПІДСТАВИ ПРИТЯГНЕННЯ АДВОКАТА ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 5. Горобець А. С.
  СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БЕЗРОБІТНИХ
 6. Кушнир Н. В.
  ІСТОРИЧНО-ПРАВОВА ЕВОЛЮЦІЯ ВИЗНАННЯ РІВНОСТІ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ У СУСПІЛЬСТВІ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Цюра В. В.
  ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ НЕДОГОВІРНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА
 2. Янишен В. П.
  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТРАХОВИКА ЗА ДОГОВОРОМ СТРАХУВАННЯ
 3. Ходико Ю. Є.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ СПАДКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
 4. Лук’янчиков О. М.
  ПРАВОВА ПРИРОДА ХОСТЕЛУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЖИТЛО
 5. Ляшенко А. А.
  ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ЯК КОМПЛЕКСУ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
 6. Оцел В. Г.
  ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 7. Спєсівцев Д. С.
  ПЕРЕДАЧА НЕРУХОМОЇ РЕЧІ ЯК ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ
 8. Майка М. Б.
  РЕАЛІЗАЦІЯ ОКРЕМИХ ГРУП УХВАЛ СУДУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, ДЛЯ ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНА ПРОЦЕДУРА ВИКОНАННЯ
 9. Паплик О. В.
  ПРАВО АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА НА ОБРАННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО ДИРЕКТОРА
 10. Мул А. М.
  ПОНЯТТЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ, ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ І В МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ АКТАХ
 11. Потьомкіна М. Є.
  ПРАВОВИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ ДЕРЖАВНОГО КОНЦЕРНУ «УКРОБОРОНПРОМ» ТА ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЇХ МАЙНА (ЧАСТИНА ПЕРША)

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Клєріні Г. В.
  ПРО СУБ’ЄКТІВ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ З ДЕРЖАВНОЮ ПІДТРИМКОЮ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Велиев Э. Х.
  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕПРАВОМЕРНОЙ ВЫГОДЫ: АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА
 2. Остапенко Я. С.
  ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ СЛУЖБОВОМУ ПІДРОБЛЕННЮ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Новосад Ю. О.
  ЗАПОБІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРАТУРИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 2. Балацька О. Р.
  ПРИРОДА І ЗМІСТ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗАХИСНИКА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Халафи А. Х.
  НЕФТЯНОЙ ФАКТОР ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ «АЗЕРБАЙДЖАН – ГРУЗИЯ» В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Шемшученко Ю. С.
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ ТРУДОВОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ПРИ РЕГУЛЮВАННІ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ», ПІДГОТОВЛЕНУ ДОЦЕНТОМ КАФЕДРИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, КАНДИДАТОМ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТОМ ДРОЗДОМ ОЛЕКСІЄМ ЮРІЙОВИЧЕМ
 2. Любченко П. М.
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Л. М. ДЕШКО «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ДО МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ УСТАНОВ ТА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»