Випуск 21

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Малишко В. М.
  РЕЛІГІЙНИЙ ФАКТОР В ЕВОЛЮЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ ПРИВАТИРСТВА ПЕРШОЇ БРИТАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1583–1783 РР.)
 2. Щирба М. Ю.
  ДОСТУПНІСТЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ВАГОМИЙ ПРИНЦИП ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПАЦІЄНТІВ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Бисага Ю. М., Дешко Л. М.
  МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЗВЕРТАТИСЯ ДО МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ УСТАНОВ І МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
 2. Мамедов О. Дж.
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖЕБНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ (АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ОПЫТ)
 3. Петpеченкo C. A.
  ПРАВО ДІТЕЙ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА ЖИТЛО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Денисюк С. Ф.
  ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ РИЗИКАМ ПІД ЧАС НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ
 2. Михайленко Д. Г.
  ДІЯ НОРМ МЕХАНІЗМУ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У ЧАСІ ТА «АМНІСТІЯ» КАПІТАЛІВ
 3. Георгієвський Ю. В.
  ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ПРАВОВОГО ЯВИЩА
 4. Коропатнік І. М.
  ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК СУБ’ЄКТІВ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ
 5. Пирожкова Ю. В.
  РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ҐЕНЕЗА ТА СУЧАСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ В УМОВАХ РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ
 6. Федчишин С. А.
  ПОРУШЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРОТОКОЛУ В КОНТЕКСТІ ДИСЦИПЛІНАРНИХ ПРОСТУПКІВ ПРАЦІВНИКІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 7. Анпілогов О. В.
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ І ВЛАДОСПРОМОЖНОСТІ ГРОМАД
 8. Глуховеря В. А.
  МЕТОДИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МВС В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ
 9. Лиськов М. О.
  ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЛОТЕРЕЙНОЇ СФЕРИ
 10. Пчелін В. Б.
  СВІДОК ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
 11. Гладченко Т. Б.
  ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ
 12. Кучеренко О. М.
  НОРМАТИВНІ ПІДСТАВИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЩО СПРИЧИНИЛО ДТП
 13. Прокопенко В. В.
  ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ МЕТАЛОБРУХТУ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
 14. Жидченко К. П.
  СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЛАТИ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ
 15. Танчинець М. М.
  ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА СПОСОБИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Куракін О. М.
  ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНІ ПРО ПРАЦЮ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕННЯ
 2. Кучма О. Л.
  МОВА ОФІЦІЙНОГО ПЕРЕКЛАДУ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
 3. Боєва О. С.
  ҐЕНЕЗА СУДОВОГО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРІОД З ІХ СТОРІЧЧЯ ДО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОРІЧЧЯ
 4. Медвідь А. О.
  ПОНЯТТЯ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 5. Байло О. В.
  ПРОФЕСІЙНА ГІДНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ЯК ТРУДОПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Хрімлі О. Г.
  ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ЯК ФОРМА ЗАХИСТУ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 2. Григорчук М. В.
  ПРАВОВА ОСНОВА ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ОХОРОНЮВАНИХ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 3. Брюховецька М. С.
  ПРАВО НА ПОСМЕРТНЕ ДОНОРСТВО ЯК ОСОБИСТЕ НЕМАЙНОВЕ ПРАВО ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
 4. Лазаренко М. М.
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ МІЖНАРОДНОГО ЦЕНТРУ З ВРЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СПОРІВ
 5. Тур О. Т.
  ФАКТОРИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ЯКІСТЬ ЮРИДИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ
 6. Рибка І. Є.
  СПІВВІДНОШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО (САМОРЕГУЛЮВАННЯ) І НОРМАТИВНОГО (ДЕРЖАВНОГО) РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Маломуж С. І.
  МАЛОЗНАЧНІСТЬ ДІЯННЯ В ІСТОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Білокінь Р. М.
  УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАКЛАДЕННЯ ГРОШОВОГО СТЯГНЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 2. Калімбет І. Л.
  ХАРАКТЕРИСТИКА СЛІДЧИХ СИТУАЦІЙ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ НЕПОВНОЛІТНІХ
 3. Стаскевич Г. С.
  КЛАСИФІКАЦІЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД
 4. Фаринник В. І.
  ОБОВ’ЯЗКИ СУДУ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ