Випуск 20

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Безпалова О. І.
  ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ІНСТИТУЦІЯМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
 2. Мина В. В., Коцан-Олинець Ю. Я., Тополевський Р. Б.
  СИСТЕМНІ ЗВ’ЯЗКИ СИСТЕМИ ПРАВА. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
 3. Хряпченко В. П.
  РІЗОМНА МОДЕЛЬ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА ЯК ПРОЯВ КРЕАТИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ
 4. Грабовий В. В.
  ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ В ПЕРШІ РОКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Рустамзаде А. Х.
  ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЪЕКТОВ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
 2. Святокум І. О.
  ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Голоядова Т. О.
  ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ
 2. Баранов С. О.
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 3. Коваленко Н. В.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МИТНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТАНЗАНІЇ
 4. Литвин І. І.
  НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
 5. Діденко С. В.
  МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБІГУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ
 6. Стукаленко О. В.
  СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ
 7. Кононець В. П.
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАКОННОГО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ФОТО-, КІНОЗЙОМКИ, ВІДЕОЗАПИСУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
 8. Лиськов М. О.
  ПОВНОВАЖЕННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ЛОТЕРЕЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 9. Колюшева О. С.
  МІСЦЕ ТА РОЛЬ АНГЛОМОВНОЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
 10. Туркова О. К.
  НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В ЕСТОНІЇ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 11. Яковенко А. В.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМАТИКИ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ТА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ СУДУ ЩОДО РОЗГЛЯДУ СПРАВ
 12. Барладян О. С
  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПРАКТИЧНИХ ПРАВОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ
 13. Кучма К. С.
  СТАДІЇ ПРОВАДЖЕННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ
 14. Кхасраві О. З.
  СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «МІГРАНТ», «БІЖЕНЕЦЬ», «ПЕРЕСЕЛЕНЕЦЬ», «ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНА ОСОБА»
 15. Мусієнко О. П.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 16. Падалка О. А.
  ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Бек У. П.
  ПРО ЗАКОНОДАВЧЕ ПОНЯТТЯ «МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА» В СУЧАСНИХ УМОВАХ
 2. Ніколенко Л. І.
  СУТНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПОЛОЖЕНЬ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Ізарова І. О.
  ПАРАЛЕЛЬНИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ПРИКЛАД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ
 2. Михальський Ю. А.
  ЕМІСІЙНЕ ПРАВО ДЕРЖАВИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ГРОШОВИЙ ОБІГ
 3. Коваленко А. В.
  ПРО ПРИСВОЄННЯ АВТОРСТВА (ПЛАГІАТ)
 4. Бурлака О. С.
  ЩОДО ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ЯК ВИДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІМ’Ї, ДИТИНСТВА, МАТЕРИНСТВА ТА БАТЬКІВСТВА
 5. Сергієнко Н. А.
  ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ МАЙНОВОГО ПОРУЧИТЕЛЯ ПРИ СПЛИВІ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ЗА ОСНОВНИМ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ
 6. Ляшенко О. В.
  ОКРЕМІ НАУКОВІ ДЖЕРЕЛА ІНСТИТУТУ ПОРУКИ РИМСЬКОГО ПРАВА ТА СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД
 7. Zharko O. H.
  THE LEGAL ACT OF REGULATING RELATIONSHIPS OF CO-AUTHORS AGAINST A BACKDROP OF EUROPEAN INTEGRATION
 8. Зубенко К. В.
  РУХОМІ РЕЧІ, НА ЯКІ ПОШИРЕНО ПРАВОВИЙ РЕЖИМ НЕРУХОМОСТІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Федотова Г. В.
  ФОРМА І ЗМІСТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ
 2. Кукіна З. О.
  КОРПОРАТИВНИЙ ЗЛОЧИН. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ
 3. Ташлицька Н. М.
  ЗГОДА ОСОБИ НА МЕДИЧНЕ ВТРУЧАННЯ У СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНОГО ТА МЕДИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 4. Фінчук В. В.
  ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ (ПЕК) УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Павлюк Н. В.
  ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ У ВОЄННІЙ СФЕРІ
 2. Галицька О. К.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ (ЗАБРУДНЕННЯ МОРІВ ТА ІНШИХ ВОДНИХ ДЖЕРЕЛ)
 3. Гресь Ю. О.
  ДОПИТ: ВИЗНАЧЕННЯ ТАКТИЧНОГО ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО АСПЕКТІВ
 4. Лисецький О. О.
  ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ОБВИНУВАЧЕННЯ СЛІДЧИМ
 5. Андрейко Ю. О.
  ПРОТИДІЯ РОЗСЛІДУВАННЮ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ: ЗМІСТ, СУБ’ЄКТИ, СПОСОБИ
 6. Сердинський В. С.
  ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ СУДОМ ПРИСЯЖНИХ У ФРАНЦУЗЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Гутник В. В.
  ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ЗАХИСНИКА В МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНИХ СУДАХ
 2. Зубарева А. Є.
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ КОМІТЕТУ ООН З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
 3. Цвікі В. Ю.
  ЮРИСДИКЦІЯ ДЕРЖАВ СТОСОВНО ЗЛОЧИНУ НАСИЛЬНИЦЬКОГО ЗНИКНЕННЯ
 4. Зубар І. В.
  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АФРИКАНСЬКОЇ ПІДСИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В РАМКАХ СУЧАСНОГО УНІВЕРСАЛЬНОГО ПРАВОПОРЯДКУ