Випуск 18 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Чанишева Г. І.
  СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ЯК ІНСТИТУТ ТРУДОВОГО ПРАВА
 2. Lagutina I. V.
  ATYPISCHE FORMEN DER BESCHДFTIGUNG IN DER UKRAINE
 3. Тарасенко В. С.
  НОВЕЛИ В ПРИЗНАЧЕННІ ДОПОМОГ НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ
 4. Потопахіна О. М.
  ЗМІСТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Тімуш І. С., Падун Є. В.
  СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО ЯК ПЕРЕДУМОВА ВИНИКНЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРИЙОМНОГО ВИХОВАННЯ
 2. Ткачук О. С.
  СУДОВІ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ ПРИВАТНИХ ЮРИДИЧНИХ КОНФЛІКТІВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ
 3. Жуков І. М.
  НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНІВ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ ШЕЛЬФІ
 4. Юркевич Ю. М.
  АНТИМОНОПОЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УГОД, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ ЗДІЙСНЕННЯМ ОБ’ЄДНАНЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
 5. Казаков Ю. Ю.
  СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ: ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
 6. Литвин Д. О.
  СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ЖИТЛО СПІВРОБІТНИКАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 7. Криворучко В. О.
  УКЛАДАННЯ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ
 8. Бурденюк С. І.
  ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
 9. Фролов О. М.
  КОМПЕТЕНЦІЯ МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ ЩОДО ВЖИВАННЯ ПРОТИПОЗОВНИХ ЗАХОДІВ
 10. Руденко М. П.
  ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК УЧАСНИКІВ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН
 11. Рибка І. Є.
  ОЗНАКИ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Фролова Н. В.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
 2. Ліхтер М. П.
  ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
 3. Радченко А. М.
  ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СЕЛЕКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»
 4. Шаправський Т. О.
  ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Топчій В. В.
  ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
 2. Кернякевич-Танасійчук Ю. В.
  ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ПОЛІТИКА»
 3. Коломієць Н. В.
  ЗАОХОЧЕННЯ ПРАВОМІРНОЇ ПОВЕДІНКИ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОМУ ПРАВІ
 4. Попович О. В.
  ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
 5. Скок О. С.
  ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ НЕВЕЛИКОЇ ТЯЖКОСТІ
 6. Хромова К. І.
  ОРГАНИ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
 7. Мартинишин Г. Я.
  СТАТЕВА НЕДОТОРКАНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ В ЮРИДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
 8. Акулова Н. В.
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ РОЗДІЛОМ XVII ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
 9. Карп’юк М. В.
  ВИНА У СКЛАДАХ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
 10. Чорний О. М.
  ДИСКУСІЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РОДОВОГО ОБ’ЄКТУ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ
 11. Яковець Д. С.
  ЗНАЧЕННЯ КАРАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ЗВІЛЬНЕННЯ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Ковальчук С. О.
  СТРОКИ ЗБЕРІГАННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 2. Томин С. В.
  ІСТОРІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ
 3. Войнарович А. Б.
  ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ АДВОКАТА ЯК СВІДКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 4. Дільна З. Ф.
  РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СТАДІЇ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
 5. Кокошко М. В.
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРОМ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 6. Шамота М. В.
  ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПОБУДОВИ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ВИМАГАНЬ У ФОРМІ ТАКТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
 7. Замкова Я. В.
  ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Колодій І. М.
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМ І СТАНДАРТІВ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
 2. Ольшанецька С. В.
  СУДОВІ ГАРАНТІЇ ОСІБ, ЗАТРИМАНИХ У ЗВ’ЯЗКУ З НЕМІЖНАРОДНИМ ЗБРОЙНИМ КОНФЛІКТОМ
 3. Яковлєв І. П.
  ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Калюжний Р. А.
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Н. П. ХРИСТИНЧЕНКО «НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ»