Випуск 41 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Андриц М. Р.
  ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА В РІШЕННЯХ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ: ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ
 2. Ганчук О. М.
  СОЦІАЛЬНА КОНСТАНТА ПРАВОПОРЯДКУ
 3. Дашковська О. Р.
  ПРАВО НА ОСВІТУ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
 4. Єпур М. В.
  ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІ ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ В СУЧАСНИХ ДЕРЖАВАХ
 5. Сировацький В. І.
  СВІТОГЛЯДНІ КОНЦЕПТИ ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ ЯК ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОВИХОВНОГО ВПЛИВУ НА ЛЮДИНУ
 6. Скуріхін С. М.
  ПРАВОВЕ МИСЛЕННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ
 7. Турянський Ю. І.
  РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Васильченко О. П.
  ПРАВО НА ДОСТУП ДО МЕРЕЖІ: НАДАТИ НЕ МОЖНА ПОЗБАВИТИ
 2. Джафаров К. А.
  КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАНИНА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
 3. Поличко Т. В.
  КОНСТИТУЦІЙНА ПРАВОТВОРЧІСТЬ ЯК ВИД КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
 4. Федоренко В. Л., Нестерович В. Ф.
  УТВЕРДЖЕННЯ ТА КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ: ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СУЧАСНОСТІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Бондаренко О. М.
  НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВОГО ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ
 2. Городецька І. А.
  ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ
 3. Гоцалюк С. Ю.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕТИЧНИХ КОДЕКСІВ У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 4. Давидюк А. М.
  ЩОДО ПИТАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЛОЧИННИМИ АКТИВАМИ В УКРАЇНІ (АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
 5. Доценко О. С.
  СТРАТЕГІЧНА МЕТА ТА ТАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
 6. Капличний В. А.
  СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕРИ СПОРТУ
 7. Коваленко А. А.
  ОХОРОНА ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ФУНКЦІЙ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
 8. Коврига М. М.
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КРИПТОВАЛЮТ
 9. Крилов Д. В.
  ПОКРАЩЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК НАПРЯМ УДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 10. Лещинський В. П.
  ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
 11. Майоров В. В.
  ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДНИКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕФОРМ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
 12. Садовська І. О.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ АДВОКАТСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ
 13. Слаблюк Н. С.
  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІД РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ
 14. Сусак М. С.
  СУДОВІ РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ РОЗСУД
 15. Тернущак М. М.
  АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
 16. Ткаченко О. Г., Разумейко Н. С.
  СПІВУЧАСТЬ ТА ЗАМАХ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ У ПРАВОПОРУШЕННІ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА РЕЖИМ УТРИМАННЯ В СЛІДЧИХ ІЗОЛЯТОРАХ ТА УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
 17. Хома В. О.
  ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ МИТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМІНІВ
 18. Яблуновська К. М.
  ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ ПЕРЕСУВАННЯ ТА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ