Випуск 29 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Пєтков С. В.
  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЧИННИХ КОДЕКСІВ
 2. Бурдін М. Ю.
  СПРОБИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ГЕТЬМАНЩИНІ ЧАСІВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ТА РУЇНИ
 3. Наливайко Л. Р., Орєшкова А. Ф.
  ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕК
 4. Богачова Л. Л.
  ВИМОГИ ДО ПІДЗАКОННОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА ЯК ОФІЦІЙНОГО ДОКУМЕНТА
 5. Северінова О. Б.
  ЕВОЛЮЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО»
 6. Іващенко В. А.
  ФОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКО-ІМПЕРСЬКОЇ МОДЕЛІ ПАТЕНТНОГО ПРАВА У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Супруновський А. І.
  МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО – ДИНАМІЧНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА
 2. Чемсак Ю. В.
  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ГОЛОСУВАННЯ: ІСТОРИЧНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 3. Шаповал В. Д.
  МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ В УКРАЇНІ
 4. Пайда Ю. Ю.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ВІДНОСИН У БІЛОРУСІ ТА МОЛДОВІ
 5. Швець Ю. Ю.
  КОЛІЗІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ОСОБИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Манжула А. А.
  ВЗАЄМОДІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
 2. Пихтін М. П.
  ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДОКАЗІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
 3. Сарибаєва Г. М.
  АКСІОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ НА ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
 4. Юровська В. В.
  КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: КРИТЕРІЇ ТА ВИДИ
 5. Діордіца І. В.
  РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ КІБЕРБЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ТЕКСТАХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ
 6. Пахомова А. О.
  СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АГРАРНОЮ НАУКОЮ
 7. Дараганова Н. В.
  ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЯК ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
 8. Панова Н. С.
  СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВИЙ ПОШУК ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ
 9. Кушнір І. М.
  ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО ПРАВА НА БУДІВЕЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
 10. Брода А. Ю.
  ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПОНЯТТЯ «ПРАВОВА ДОПОМОГА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ»
 11. Ковальчук Ю. М.
  ЩОДО ПОНЯТТЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК ЕЛЕМЕНТА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 12. Казміришин Е. О.
  ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ЗМІСТ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
 13. Бущан А. О.
  СУЧАСНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ТА РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ
 14. Петришина М. Д.
  СУТНІСТЬ ЮРИСДИКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ
 15. Уханенко С. А.
  СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
 16. Поліщук Я. В.
  ПРИНЦИПИ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ПІДҐРУНТЯ ВСТАНОВЛЕННЯ СТАВКИ ПОДАТКУ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Будурова Г. М.
  ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 2. Возняковська К. А.
  ПРО ПОТРЕБИ ГАРАНТУВАННЯ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА КОШТИ З ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ ЗА НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВ
 3. Блажівська Н. Є.
  ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
 4. Рябченко Ю. Ю.
  СУБ’ЄКТИ, ЯКІ НАДАЮТЬ СУДУ КОНСУЛЬТАЦІЙНУ ДОПОМОГУ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ І ВИРІШЕННЯ СПРАВИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ
 5. Кузьмич О. Я.
  ПРАВОВІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ІНШИХ ОСІБ ЯК УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН