Випуск 10-2 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Чанишева Г. І.
  ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
 2. Севрюков Д. Г.
  РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ У БЕЛЬГІЇ
 3. Гаевая А. В.
  НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА
 4. Дейнега М. А.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
 5. Новіков Д. О.
  ШТРАФ ЯК ВИД ДИСЦИПЛІНАРНОГО СТЯГНЕННЯ: ВЕЛІННЯ ЧАСУ ЧИ ЧЕРГОВИЙ ПРОЯВ КОНЦЕПЦІЇ «ГНУЧКОСТІ» (ДЕРЕГУЛЮВАННЯ) У ТРУДОВОМУ ПРАВІ
 6. Дейнека В. М.
  БЕЗПОСЕРЕДНІ ПЕРЕГОВОРИ ЯК СПОСІБ УРЕГУЛЮВАННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ МІЖ ПРАЦІВНИКОМ І РОБОТОДАВЦЕМ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Калишук Л. А.
  ВИБІР СПОСОБУ ЗАХИСТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН ТА КРИТЕРІЇ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
 2. Чумаченко І. Є.
  ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОД
 3. Костенко С. О., Стрільчук В. А.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ПІД ЧАС ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
 4. Золотарьова Д. М.
  СУТНІСТЬ ПРАВА ТИМЧАСОВОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ
 5. Коломієць Я. Л.
  ПРО ПРАВОВУ РЕГЛАМЕНТАЦІЮ ЗАБОРОНИ НА ПРОВАДЖЕННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ НА ПЕВНИХ ТЕРИТОРІЯХ
 6. Сидоренко В. В.
  ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПОВЕРНЕННЯ САМОВІЛЬНО ЗАЙНЯТИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
 7. Стрельник В. В.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ НАДР

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Кузнецов В. В., Чабанюк В. Д.
  ЗВОРОТНА ДІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ В ЧАСІ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
 2. Головко М. Б.
  ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ (НА ОСНОВІ ОФІЦІЙНИХ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА 2010-2013 РОКИ)
 3. Павликівський В. І.
  СВОБОДА СЛОВА ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА НЕДОТОРКАННОСТІ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ (АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН)
 4. Березовська Н. Л.
  КРИМІНАЛІЗАЦІЯ І ПЕНАЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ
 5. Вечерова Є. М.
  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ДОКТРИНА: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИКО-ЕТИМОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПИТАННЯ
 6. Колодін Д. О.
  ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ ПРОТИ ВИБОРЧИХ ТА РЕФЕРЕНДНИХ ПРАВ У ЗАКОНОПРОЕКТАХ
 7. Коломиец Ю. Ю.
  ВЛИЯНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА
 8. Федчун Н. О.
  ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВСТВА
 9. Ізовіта А. М.
  КРИМІНОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПОВИХ РИС ОСОБИ, ЯКА ВЧИНЯЄ ЗЛОЧИН У ЗЕМЕЛЬНІЙ СФЕРІ
 10. Ігнатенко М. П.
  ФОРМАЛІЗАЦІЯ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ ЯК СПОСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ САНКЦІЙ ЗЛОЧИНІВ ІЗ ПОДВІЙНОЮ ФОРМОЮ ВИНИ
 11. Адамян А. С.
  ПРАВОВА ПРИРОДА КАЗУСУ ЯК НЕВИННОГО ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
 12. Поляков В. М.
  ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ІСНУВАННЯ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА ЯК ВИДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ
 13. Тімофєєва Л. Ю.
  ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИНЦИПУ ГУМАНІЗМУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
 14. Іваньков О. І.
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ НАДАННЯ ПОБАЧЕНЬ ЗАСУДЖЕНИМ ТА УВ’ЯЗНЕНИМ, ЯКІ УТРИМУЮТЬСЯ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 15. Барбара А. О.
  ПСИХОЛОГІЯ МОЛОДІЖНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Карпов Н. С.
  ПРОВЕДЕННЯ СКОРОЧЕНОГО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 2. Топчій В. В.
  ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧИХ ТА СПІВРОБІТНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС НАДХОДЖЕННЯ ДО ОВС ЗАЯВ І ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 3. Сапін О. В.
  ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА
 4. Ващук О. П.
  КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ САМООБМОВИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
 5. Шевчук О. Ю.
  МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ
 6. Іваницький С. О.
  ТЕНДЕНЦІЇ РОЗБУДОВИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ПРОКУРАТУРИ, СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА АДВОКАТУРИ
 7. Пчеліна О. В.
  СТРУКТУРА МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 8. Аскеров С. С.
  ПОРЯДОК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ
 9. Слободзян А. П.
  МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ІНСТИТУТУ ВИДАЧІ ОСОБИ (ЕКСТРАДИЦІЇ) ЯК ДЖЕРЕЛО УКРАЇНСЬКОГО СУДОЧИНСТВА
 10. Солодков А. А.
  СУЧАСНІ СВІТОВІ МОДЕЛІ СУДУ ПРИСЯЖНИХ
 11. Губіна Є. Н.
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНСТИТУТУ ПОНЯТИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 12. Мєнялін А. С.
  УЧАСТЬ СТОРОНИ ОБВИНУВАЧЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПІД ЧАС ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В Х – ХVI СТОЛІТТЯХ
 13. Волков К. Д.
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ ЗА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН
 14. Іскендерова Г. Т.
  ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ УГОД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 15. Козленко А. А.
  ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ПОДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
 16. Панова А. В.
  ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 17. Ковальська В. Ю.
  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО В ЗЛОЧИНАХ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА СТАТЕВУ СВОБОДУ ТА СТАТЕВУ НЕДОТОРКАНІСТЬ ДІТЕЙ
 18. Шминдрук О. Ф.
  ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА КАТЕГОРІЯ
 19. Голуб І. Г.
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЖІНОК У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
 20. Дєдов Є. В.
  ДО ПИТАННЯ СТРУКТУРИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКРАДЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
 21. Казанська Л. М.
  КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ КОРУПЦІЄЮ
 22. Сіверський О. М.
  СУТНІСТЬ ВИКЛИКУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 23. Томін Е. Є.
  КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ
 24. Харина Є. Я.
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Столярський О. В.
  ОКРЕМІ ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ДЕФІНІЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЗЛОЧИНІВ У МІЖНАРОДНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
 2. Цибуляк-Кустевич А. С.
  ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНОГО МИРОВОГО СУДУ