Головна


Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція»

Міжнародний гуманітарний університет був заснований 20 серпня 2002 року як недержавний вищий навчальний заклад з колективною формою власності на підставі положень національної програми «Освіта» та принципів Концепції розвитку гуманітарної освіти в Україні.

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція» було засновано у 2010 році.

У 2020 році відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2020 р. № 1188 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція» було включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) за спеціальностями: 081. Право, 293. Міжнародне право.

Редакція Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція» запрошує до співпраці в рамках опублікування наукових статей докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Рубрики Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція»:

  1. Теорія та історія держави і права; філософія права;
  2. Конституційне та муніципальне право;
  3. Адміністративне, фінансове, податкове право;
  4. Цивільне та господарське право і процес;
  5. Трудове право; право соціального забезпечення;
  6. Земельне, аграрне, екологічне, природоресурсне право;
  7. Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право;
  8. Кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність;
  9. Міжнародне право та порівняльне правознавство
  10. Організація судових і правоохоронних органів.

Редакція Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція» приймає до друку наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших виданнях. Під час їх підготовки необхідно додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.