Випуск 62

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Андрухів О. І.
  ПОРУШЕННЯ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ В УМОВАХ ВІЙНИ ЯК ФАКТ ГЕНОЦИДУ
 2. Антошина І. В.
  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД У МЕТОДОЛОГІЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Барвіненко В. Д.
  ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ПРИНЦИПІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Бліхар М. М.
  ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В ІНТЕРНЕТІ
 2. Зайкіна Г. М.
  РОЛЬ ТА АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
 3. Константинов Д. В.
  ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
 4. Кушнір Я. О., Вітровчак В. Г.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
 5. Перова Л. В., Кузнєцов М. С.
  СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ НАСТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 6. Титикало Р. С.
  МІЖНАРОДНІ АКТИ ЯК ОСНОВА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНАМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Плясун Г. С.
  ДЕЯКІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРИМИРЕННЯ В ЮРИСДИКЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
 2. Полуніна О. О.
  ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА
 3. Шамота О. В.
  ПОНЯТТЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНОВИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Kolosov I. V.
  MEDICAL LAW DEVELOPMENT IN KIEVAN RUS
 2. Пожарова О. В., Пожаров Ю. В.
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХИЩЕНИХ ОЗНАК: МІЖНАРОДНІ АКТИ ТА АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Дашковська Н. К.
  СУЧАСНІ РИЗИКИ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Гусак А. П.
  СУЧАСНА ПРАКТИКА ТА СТАН ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСОБАМИ ПРОБАЦІЇ
 2. Ткаченко І. М.
  ОСОБЛИВОСТІ РЕЦИДИВНОЇ ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ЇЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 3. Турлова Ю. А.
  ПРАВО НА ЕКОЛОГІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Бобечко Н. Р., Рафальонт С. Р.
  ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ ПІД ЧАС СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
 2. Колода А. А.
  ПОМИЛКА СЛІДЧОГО ПРИ ВИКОНАННІ ПОСТАНОВИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ НА ІНШІЙ ТЕРИТОРІЇ
 3. Пастух А. В.
  ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА КРИМІНАЛЬНО-РЕЛЕВАНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
 4. Скічко І. А.
  ВИКРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ В ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Данильченко О. С.
  РОЛЬ ІСТОРИЧНОГО ТА ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКТОРІВ У ФОРМУВАННІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ КНР

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 1. Микитюк С. В.
  СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛУДУВАНЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ
 2. Придачук К. О.
  СУТНІСТЬ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ