Випуск 61

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Дем’янчук Т. Д.
  ІСТОРИКО-ПРАВОВІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ КАРАЛЬНОЇ ПСИХІАТРІЇ В УСТАНОВАХ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ УРСР
 2. Ковний Ю. Є.
  УПЕРЕДЖЕННЯ ТА ДИСКРИМІНАЦІЯ ОСІБ РОМСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОСТІ: ОГЛЯД РІШЕНЬ ЄСПЛ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Гедульянов В. Е.
  КОНСТИТУЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ
 2. Міщук І. В.
  ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
 3. Омелько І. І.
  НЕДОТОРКАННІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА: ОСНОВНІ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Степаненко С. В.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН
 2. Тополя Р. В.
  МІСЦЕ І РОЛЬ ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Гуйван П. Д.
  ЧАСОВІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗОПЛАТНОГО ПЕРЕДАННЯ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ
 2. Ільків О. В., Коссак В. М.
  ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ КОНДИКЦІЙНИХ ЗОБОВЯЗАНЬ: ЗА МАТЕРІАЛАМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
 3. Маркович Х. М.
  МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ В АДВОКАТСЬКІЙ ПРАКТИЦІ
 4. Михайлова І. М.
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 5. Могил Л. С.
  ЩОДО ЗМІСТУ ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ
 6. Чернега В. М.
  МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
 7. Шуст Г. П., Шевчук В. Л.
  ІНСТИТУТ СІМЕЙНОЇ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Гора І. В, Колесник В. А., Попович І. І.
  КРИМІНАЛІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ
 2. Дульський О. Л.
  РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСАДИ ЗМАГАЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ СТОРОНАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 3. Дуфенюк О. М.
  БАЛАНС У ДИХОТОМІЇ «ОСВІТА – ПРАКТИКА» В КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ АСПЕКТ
 4. Клепіковський В. Г.
  КРИМІНАЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
 5. Макогін І. В.
  СПРИЙНЯТТЯ ТА АНАЛІЗ СЛІДОВОЇ КАРТИНИ ВБИВСТВА, ВЧИНЕНОГО З НЕОБЕРЕЖНОСТІ
 6. Маленко О. В.
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОБВИНУВАЧЕНОГО В КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЗА УЧАСТІ КОНФІДЕНТІВ (ЩОДО СУБ’ЄКТА, ЯКИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ ЗАЛУЧАТИ КОНФІДЕНТА)
 7. Мурга О. Г.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА З ІПОТЕЧНИМ МАЙНОМ
 8. Наумович І. С.
  СУЧАСНІ ФОРМИ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИХ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
 9. Острянко Б. І.
  РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСАДИ ЗМАГАЛЬНОСТІ СТОРІН ПРИ ЗБИРАННІ ДОКАЗІВ У ФОРМІ ПОКАЗАНЬ (ПОЯСНЕНЬ) НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Дейнеко Д. О.
  АКТУАЛЬНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА АСЕАН, ДЕРЖАВАМИ-ЧЛЕНАМИ АСЕАН

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 1. Дрозд О. Ю., Сорока Л.
  МІСЦЕ І РОЛЬ АПАРАТУ СУДУ В ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ
 2. Муляр Г. В.
  ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
 3. Нестерчук Л. П.
  ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ