Випуск 55

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Андрухів О. І.
  АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ В РАДЯНСЬКУ ЕПОХУ
 2. Білозьоров Є. В.
  ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПІДХІД ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПРАВНИЧОГО ДИСКУРСУ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
 3. Іванченко О. М.
  ЛЕГІТИМНІСТЬ ПРАВА В КОНТЕКСТІ ВИМОГ СУСПІЛЬСТВА

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Афанасьєва М. В., Стоянов М. М.
  ЕЛЕКТРОННЕ ГОЛОСУВАННЯ В СУДОВИХ РІШЕННЯХ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
 2. Бровко Н. І., Терещук М. М.
  ПРАВО НА ЕКОЛОГІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ЯК СКЛАДОВА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ НА ІНФОРМАЦІЮ
 3. Поляруш-Сафроненко С. О.
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Бацуца В. М.
  ДО ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ЦИФРОВИХ АКТИВІВ У СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
 2. Деркач E. M.
  ДОЗВІЛЬНІ ЛІЦЕНЗІЙНІ ПРОЦЕДУРИ У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
 3. Кожевнікова А. В.
  ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ЦИВІЛІСТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ
 4. Markovych Kh. M.
  STAGES OF THE NOTARIAL PROCESS: THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Герасименко Л. В., Тихонова О. В.
  ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З МІЖНАРОДНОЮ АНТИКОРУПЦІЙНОЮ СТРАТЕГІЄЮ
 2. Гута В. І.
  СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 3. Дудоров О. О., Мовчан Р. О.
  КОРИСНІ КОПАЛИНИ ЯК ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 240 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ НОВЕЛ
 4. Думчиков М. О.
  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ ТА ВИДІВ КІБЕРЗЛОЧИНІВ
 5. Стукаліна О. В.
  ІСТОРІОГРАФІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМИ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Нікітіна-Дудікова Г. Ю., Чорноус Ю. М.
  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДІТЕЙ
 2. Чучман О. І.
  ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ДОСТОВІРНОСТІ ДОКАЗІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА УХВАЛЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Левандовскі К. М.
  ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ ТА СТАТУС БІЖЕНЦЯ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КРИЗИ
 2. Нагнибіда В. І.
  ІМУНІТЕТ ДЕРЖАВИ ВІД ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ ТРЕТІХ ДЕРЖАВ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 1. Цісельський О. В.
  ДО ПИТАННЯ МОДЕЛЕЙ ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ