Випуск 19

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Остапенко Т. О., Громовий О. О.
  СИСТЕМА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛІ В ДЖЕРЕЛАХ ПРАВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКОЇ ДОБИ
 2. Джолос С. В.
  ДОСКОНАЛА ДЕРЖАВА: ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛЬНОСТІ
 3. Івченко Ю. В.
  НАЦІОНАЛІЗМ ЯК БАЗОВА ІДЕЯ ДЕРЖАВНОГО ПАТРІОТИЗМУ
 4. Гуменюк Т. І.
  РОЗВИТОК ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У ІІ ПОЛОВИНІ 40-Х – НАПРИКІНЦІ 80-Х РР. ХХ СТ.
 5. Шандала О. О.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДДАНСТВА В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ
 6. Чан Бін Лінь
  ПРИНЦИПИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 7. Слотвінська Н. Д.
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ВИЩИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ ЯК ДЖЕРЕЛА ПРАВА
 8. Смілик А. С.
  ПРАВОСЛУХНЯНІСТЬ ЯК ВИЯВ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ Й КУЛЬТУРИ ОСОБИ
 9. Грабовий В. В.
  ПРАВОВА ОХОРОНА ВЛАСНОСТІ В ПЕРІОД ТОТАЛІТАРИЗМУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Нестеренко А. С.
  ПУБЛІЧНЕ І ПРИВАТНЕ ПРАВО ЯК ОСНОВА ЮРИДИЧНОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Й ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У ФІНАНСОВОМУ ПРАВІ
 2. Сквірський І. О.
  ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ПРАВОВА ПРИРОДА
 3. Легеза Є. О.
  ПРОВАДЖЕННЯ З НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
 4. Фукс Н. А., Уложенко В. М.
  ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ
 5. Жарова О. П.
  ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УКРАЇНІ
 6. Топольніцький В. В.
  ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦТВА МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ В СУДАХ ПІСЛЯ ЗМІНИ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (ЩОДО ПРАВОСУДДЯ)
 7. Літвінова Є. В.
  ПРО ФІНАНСОВО-ПРАВОВУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК РОДОВУ КАТЕГОРІЮ
 8. Мандичев Д. В.
  ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Венедіктов В. С.
  РОЛЬ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ В ЗАГАЛЬНІЙ ДОКТРИНІ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
 2. Могілевський Л. В.
  АНАЛІЗ ІНСТИТУТІВ КОЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА
 3. Яворська Л. Б.
  ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПРАВОВІДНОСИН ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Коваль О. М.
  ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
 2. Ільченко І. В.
  НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ НА ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
 3. Митник А. К.
  МАЙНОВІ ПРАВА НАУКОВОГО ПАРКУ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 4. Ставицький В. А.
  ЮРИДИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОШИРЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ КОНКРЕТНОГО КОРИСТУВАННЯ СПІЛЬНОЮ НЕРУХОМІСТЮ НА ТРЕТІХ ОСІБ
 5. Баб’юк М. П.
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Андрушко А. В., Нестерова І. А.
  КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
 2. Федотова Г. В.
  ЩОДО ПОНЯТТЯ «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК» У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
 3. Пузирьов М. С., Шкута О. О.
  ПЕРШІ МІЖНАРОДНІ ПЕНІТЕНЦІАРНІ КОНГРЕСИ (1846, 1847, 1857 РР.) ЯК ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР ПОРІВНЯЛЬНИХ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 4. Кисельов І. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ВЧИНЕННЯ ЗҐВАЛТУВАНЬ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
 5. Маршуба М. О.
  СЛУЖБА ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМУ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
 6. Шевченко Т. В.
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ
 7. Дімітров М. М.
  СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 229 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
 8. Гаркуша Ю. О.
  СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Смирнов М. І.
  ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 2. Шульженко А. В.
  ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСПЕРТА Й СПЕЦІАЛІСТА
 3. Братінов І. І.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НАРКОЗАЛЕЖНИМИ ОСОБАМИ
 4. Добровольський Д. М.
  РОЛЬ ОРГАНІВ ПРОКУРОРСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРОКУРАТУРИ
 5. Кавун Д. Ю.
  ВЛАДНІ СУБ’ЄКТИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПОТЕРПІЛОГО (ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ)
 6. Маленко О. В.
  ПОНЯТТЯ Й ОЗНАКИ ЗАОЧНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
 7. Колеснік І. І.
  ЕКСПЕРТИЗИ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ
 8. Омаров А. А.
  ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІНСТИТУТУ ПІДСЛІДНОСТІ: ДОСВІД ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ
 9. Замкова Я. В.
  ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПІДСТАВ ПОВЕРНЕННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТА

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Котляр О. І.
  АФРИКАНСЬКА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
 2. Гамбаров Г. Д.
  РОЛЬ МАНИВЭЛ КАК ОРГАНА СОВЕТА ЕВРОПЫ В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ МЕХАНИЗМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ «ГРЯЗНЫХ» ДЕНЕГ
 3. Костюченко Я. М.
  АКСІОЛОГІЧНІ КОНСТАНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ