Випуск 6-3 частина 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРIЯ ТА IСТОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

 1. Дунас О.І.
  З’ЯСУВАННЯ СУТНОСТІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА
 2. Курусь Т.В.
  СПIВВIДНОШЕННЯ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З СУМІЖНИМИ ПРАВОВИМИ ПОНЯТТЯМИ
 3. Ларченко М.О.
  РОЗВИТОК СУДОВОЇ ТА КРИМІНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
 4. Литовка В.М.
  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ФІНАНСОВОЇ ПРОКУРАТУРИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
 5. Ліпак Г.М.
  СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ НОРМ У ЗВОДІ ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 1832 Р. 18
 6. Маїк І.С.
  СИНЕРГЕТИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
 7. Ниметуллаева С.С.
  РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ПО ИМУЩЕСТВУ ИНОСТРАННО-ПОДДАННЫХ В СИРОТСКИХ СУДАХ ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ В ХIХ-НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
 8. Овчаренко О.М.
  СУДОВА ПОМИЛКА: МІЖ КАТЕГОРІЯМИ СВОБОДИ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 9. Сибилева А.Ю.
  ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ В ТЮРЬМАХ ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ В ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ В.
 10. Тєлькінєна Т.Е.
  ЕПІЗОД З ІСТОРІЇ ЛОБІЮВАННЯ ВІДМІНИ ТІЛЕСНИХ ПОКАРАНЬ ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ОБИВАТЕЛІВ, ЩО ЗНАЛИ ГРАМОТУ (1872 РІК)
 11. Чаплюк О.І.
  ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ І МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
 12. Чубата М.В.
  «УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1921 РР.» В ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: ТЕРМІН, СУТНІСТЬ ЯВИЩА, ХРОНОЛОГІЧНІ МЕЖІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Возгрін С.Ю.
  МЕЖІ СВОБОДИ ТА ЗАБОРОНА ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: НАЦІОНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ
 2. Забокрицький І .І.
  ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Бусол О.Ю.
  НАЦІОНАЛЬНІ АНТИКОРУПЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТА УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
 2. Коровайко А.О.
  ЗАОХОЧЕННЯ ЯК МЕТОД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ
 3. Марченко О.В.
  ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 4. Нестеренко А.С.
  ВИЗНАЧЕННЯ «ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ» ТА ЇЇ СТРУКТУРНИЙ СКЛАД
 5. Новак О.Д.
  ПРО УЧАСНИКІВ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
 6. Перов Д.О., Климентьєв О.П.
  ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН
 7. Поляков С.Ю.
  ОБОРОННЕ ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
 8. Правдюк С.М.
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ З ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
 9. Різак М.В.
  КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЯК НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ ВВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ
 10. Самохін А.В.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ
 11. Сирота А.І.
  ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ КРЕДИТНА І ФІНАНСОВА УСТАНОВА
 12. Солошкіна І.В.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 13. Сопілко І.М.
  ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ
 14. Чернєй А.В.
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
 15. Чорна О.В.
  ГАРМОНІЗАЦІЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ ВИМОГ ТА СТАНДАРТІВ
 16. Шарго Н.Л.
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА ПРАЦІВНИКАМИ МІЛІЦІЇ
 17. Яновський В.С.
  ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ В ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ
 18. Ярошенко Ю.О.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОЇ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СФЕРИ ПОСЛУГ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Аргунова А.М.
  ПЕРСОНАЛ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ
 2. Джемесюк А.Ф.
  КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ, ЇХ СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
 3. Кириченко Т.М.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЯК ФОРМИ ЗАКРІПЛЕННЯ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ СТОРІН
 4. Логвиненко М.І.
  ВПЛИВ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ІНШИХ ГІЛОК ВЛАДИ НА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПОДІЛУ ВЛАДИ
 5. Малюга Л.Ю.
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ «ІНВАЛІД» ТА ЙОГО ТРАКТУВАННЯ
 6. Тарасенко В.С.
  НОВАЦІЇ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДДІВ
 7. Ямкова І.М.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ