Випуск 60

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Врона Х. В.
  ФЕНОМЕН САКРАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ: СПРОБА ГЕНЕЗИС-ДИСКУРСУ
 2. Ковалишин О. Р.
  ПРАВОВІ ЗАПОЗИЧЕННЯ ТА СУМІЖНІ ПРАВОВІ ПОНЯТТЯ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Гедульянов В. Е.
  ПРИНЦИП СУБСИДІАРНОСТІ ТА ПРЕДСТАВНИЦЬКА ДЕМОКРАТІЯ В УКРАЇНІ
 2. Дармін М. О.
  КОНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄСПЛ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Мінка Т. П.
  ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ
 2. Славицька А. К.
  ДЕРЖАВНА АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА З ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ЯК СПОСІБ ВТІЛЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
 3. Слободянюк М. А.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ: ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТУ
 4. Штефюк О. О.
  ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: В ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНОГО ФОРМАТУ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Білостоцький О. В.
  СУДДІВСЬКА ДИСКРЕЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ
 2. Овченко О. В.
  РОЛЬ ТА МІСЦЕ КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА В СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
 3. Романська І. В.
  ДО ПИТАННЯ ПРО СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ КОНДИКЦІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Марченко Т. Ф.
  АНАЛІЗ ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ ЄСПЛ ЩОДО ПРОВОКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
 2. Морозюк Н. С.
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІЙСЬКОВИХ НАСИЛЬНИЦЬКИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
 3. Наумець І. Ю.
  МІСЦЕ ОБСТАВИНИ, ЩО ПОМ’ЯКШУЮТЬ ТА ОБТЯЖУЮТЬ ПОКАРАННЯ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНИХ ЗАСАД ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Бовнегра І. В.
  ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТА В СТАДІЇ ПІДГОТОВЧОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 2. Радзієвський Ю. Є.
  ОБҐРУНТОВАНІСТЬ РІШЕНЬ СЛІДЧИХ СУДДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Годжек Я. С.
  ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ ВІДПОВІДНО ДО НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
 2. Рибаченко С. П.
  ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У ПРИКОРДОННИХ ВІДНОСИНАХ
 3. Смирнов М. І.
  ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КРАЇНИ-АГРЕСОРА ЗА НАЙТЯЖЧІ МІЖНАРОДНІ ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО ВІЙСЬКОВОГО ВТОРГНЕННЯ