Випуск 59

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Грекул-Ковалик Т. А., Донченко О. П.
  «ПРАВО СИЛИ» ЧИ «СИЛА ПРАВА»: ДЕНИС КВІТКОВСЬКИЙ ПРО УКРАЇНСЬКУ САМОВИЗНАЧЕНІСТЬ
 2. Дашковська Н. К.
  ПРАВОВА ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДЕРЖАВИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
 3. Дем’янчук Т. Д.
  ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТИПІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИПРАВНИХ УСТАНОВ УРСР

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Афанасьєва М. В.
  ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕКОНСТИТУЦІЙНИМИ АКТАМИ: ТЕОРІЯ, СУДОВА ПРАКТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
 2. Шеремета С. А.
  БЕЗПОСЕРЕДНЄ ЗАСТОСУВАННЯ КОНСТИТУЦІЇ СУДАМИ: ДОСВІД КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Тюря Ю. І.
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СТВОРЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УКРАЇНІ
 2. Чех Л. Л.
  ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Гуйван П. Д.
  ВІДНОСИНИ З ПОСТАВКИ: СУТНІСНІ ТА ТЕМПОРАЛЬНІ ВИМІРИ. Ч. 2. НАЛЕЖНЕ ТА СВОЄЧАСНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ
 2. Чупрун Є. В.
  РЕЛІГІЙНИЙ ІМУНІТЕТ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Дорошенко К. К.
  КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ БЕЗ ПОВНОВАЖЕНЬ: ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ТА РИЗИКІВ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
 2. Єпринцев П. С.
  ВЗАЄМОДІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ У ЗАПОБІГАННІ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ
 3. Попович О. В., Томаш Л. В.
  ЗАМІНА ПОКАРАННЯ ЯК СПОСІБ ДОТРИМАННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Дульський О. Л.
  ГЕНЕЗА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ СТОРОНАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ
 2. Чорноус Ю. М., Лісіцький А. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ ПІДПАЛУ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Акіменко Ю. Ю., Белогубова О. О.
  ПРАВОВИЙ СТАТУС УКРАЇНИ ЯК КРАЇНИ-КАНДИДАТ НА ВСТУП У ЄС: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ