Випуск 58

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Ковний Ю. Є.
  ПРАВО НА ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН: ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Барвіненко В. Д.
  РОЛЬ ПРИНЦИПУ СУБСИДІАРНОСТІ У ЗАХИСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
 2. Глоба Д. М., Ємельяненко К. О.
  ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СИЛ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ В ГРОМАДАХ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
 3. Завальнюк І. В.
  КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУДУ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЗМІСТОВИЙ КОМПОНЕНТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Кальна А. В.
  ПРИНЦИПИ ТА СТРУКТУРА ПРОВАДЖЕНЬ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Будурова Г. М.
  ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ НА ВІДМОВУ ВІД ПОЗОВУ У КАСАЦІЙНІЙ ІНСТАНЦІЇ
 2. Васильєв В. В.
  СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ І СПЕЦІАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ САМОРЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Kolosov I. V.
  MEDICAL LAW DEVELOPMENT ON CAPITALIST ERA (1639–1917)
 2. Пожарова О. В., Пожаров Ю. В.
  СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ: ОСТАННІ ЗМІНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Стукаліна О. В.
  СУЧАСНИЙ СТАН ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ УКРАЇНИ