Випуск 57

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Антошина І. В.
  РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ФУНКЦІОНУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЛАДИ
 2. Ковний Ю. Є.
  ПРАВО НА МОВУ ПРЕДСТАВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРАКТИКИ СЕРБІЇ ТА УКРАЇНИ
 3. Маркович Х. М.
  ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Афанасьєва М. В.
  ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПОЛІТИЧНА ТА ГРОМАДСЬКА ДИСКУСІЇ
 2. Qaracayev C. Ja.
  LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN: PROBLEMS OF THE ADMINISTRATIVE SUPERVISION
 3. Гедульянов В. Е.
  КОНСТИТУЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕДСТАВНИЦЬКУ ДЕМОКРАТІЮ В УКРАЇНІ
 4. Ємельяненко К. О.
  ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГРОМАДИ
 5. Омелько І. І.
  ПІДСТАВИ ІМПІЧМЕНТУ ПРЕЗИДЕНТА У КОНСТИТУЦІЯХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН І УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
 6. Поляруш-Сафроненко С. О.
  МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 7. Сінькевич О. В.
  МІСЦЕВІ ВИБОРИ В УКРАЇНІ: ДО ПИТАННЯ ОБРАННЯ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ
 8. Щебетун І. С., Міхайліна Т. В.
  СУЧАСНИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ М. ВІННИЦЯ)

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Бойко О. Я.
  ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУДДІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ЙОГО ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
 2. Шувалова Т. О.
  ЩОДО ПРОЦЕДУРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ (БЕЗДІЯЛЬНОСТІ) АДМІНІСТРАТИВНИХ ОРГАНІВ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Васильєв В. В.
  УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЗА РІШЕННЯМ СУДУ: ПРОБЛЕМИ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН
 2. Гуйван П. Д.
  ВІДНОСИНИ З ПОСТАВКИ: СУТНІСНІ ТА ТЕМПОРАЛЬНІ ВИМІРИ. Ч. 1. ПРОБЛЕМИ ЩОДО НАЛЕЖНОГО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
 3. Нагнибіда В. І.
  АРБІТРАЖНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ У ДОГОВОРАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ: ПИТАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 1958 РОКУ
 4. Погребняк М. В.
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ) НА ВИМОГУ ВІДЧУЖУВАЧА АБО ТРЕТЬОЇ ОСОБИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Думчиков М. О.
  КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ
 2. Спільник С. І.
  ДО ПИТАННЯ ПРО КРИМІНОЛОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Колода А. А.
  ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ВНУТРІШНЬО ВІДОМЧОГО КОНТРОЛЮ ЯК ОДИН ІЗ МЕХАНІЗМІВ ВИЯВЛЕННЯ, УСУНЕННЯ ТА ПРЕВЕНЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПОМИЛОК СЛІДЧОГО НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
 2. Колода А. А.
  ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД, ЯК МЕХАНІЗМ ВИЯВЛЕННЯ, УСУНЕННЯ ТА ПРВЕНЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПОМИЛОК СЛІДЧОГО НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Гулям У. Х.
  ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ УКРАЇНИ
 2. Костиря О. В., Півторак Г. Ф.
  ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ З СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МОРЯКІВ
 3. Філатов В. В.
  РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ В РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 1. Беньковський С. Ю.
  ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКОВИМИ ЧАСТИНАМИ РОДІВ ВІЙСЬК ВИДІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ У ПОВСЯКДЕННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ