Випуск 56

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Білозьоров Є. В.
  ПОЗИТИВІСТСЬКА ТЕОРІЯ РОЗУМІННЯ ПРАВА В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ
 2. Бровко Н. І., Росавицький О. О.
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
 3. Грекул-Ковалик Т. А., Донченко О. П.
  ДОСТУП І ДОСТУПНІСТЬ ДО ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ: ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ
 4. Долгорученко К. О.
  КОЛАБОРАЦІОНІЗМ ЯК ФЕНОМЕН ВІЙНИ ТА НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ В МЕЖАХ ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 5. Черповицька І. Ю.
  СУЧАСНИЙ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ КОМУНІКАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І СУДОВОЇ ВЛАДИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Заяць Н. В.
  НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ОСНОВА ДЛЯ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ В УКРАЇНІ
 2. Омелько І. І.
  КОНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
 3. Шеремета С. А.
  ПРЯМА ДІЯ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ
 4. Щебетун І. С., Міхайліна Т. В.
  КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Соловйова О. М.
  ЕВОЛЮЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА КАТЕГОРІЮ «АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ»
 2. Туровець Ю. М.
  ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ З ПРИСВОЄННЯ АБО ЗМІНИ АДРЕСИ ОБ’ЄКТА НЕРУХОМОГО МАЙНА
 3. Тюря Ю. І.
  АНАЛІЗ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ»

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Пожарова О. В., Пожаров Ю. В.
  ПОНЯТТЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА МІЖНАРОДНИМИ АКТАМИ ТА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Кедик В. П.
  ЗМІСТ УНІВЕРСАЛЬНОГО ПРИНЦИПУ ЧИННОСТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ПРОСТОРІ
 2. Попович О. В.
  ЗНИЖЕННЯ ВІКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ
 3. Серажим І. Р.
  НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ ЯК НАПРЯМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Мар’янова С. С.
  ІСТОТНЕ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ ЯК ПІДСТАВА СКАСУВАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ В КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ККС ВС
 2. Мурзановська А. В., Пожар В. Г., Шилін Д. В.
  ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ДОТРИМАННЯ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ ТА РОЗУМНИХ СТРОКІВ: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
 3. Новик В. А.
  СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЛІСОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
 4. Фоменко М. О.
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ТА СУДОВИМИ ОРГАНАМИ
 5. Чучман О. І.
  РОЗСУД СЛІДЧОГО СУДДІ У ДОКАЗУВАННІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ
 6. Шаповал А. О.
  ОГЛЯД ТА ОБШУК ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Ковальова О. В.
  КІБЕРДОСТУПНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ДО ДОКАЗІВ ЯК ОСНОВНИЙ СТАНДАРТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
 2. Філатов В. В.
  РОЗВИТОК МОДЕЛІ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
 3. Черняк О. Ю.
  ФОРМА ДОГОВОРУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 1. Кубаєнко А. В.
  СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
 2. Нестерчук Л. П.
  ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Одерій О. В.
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДІТЕЙ»