Випуск 48 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Криховецький І. З.
  АВСТРІЙСЬКИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ТА ФОРМУВАННЯ ЗАСАД ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ГАЛИЧИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Бойко А. В.
  ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
 2. Кононець В. П.
  СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУДОВИХ РІШЕНЬ
 3. Кошиков Д. О.
  ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА МЕТОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
 4. Лук’янова Г. Ю.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КООРДИНАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ: СУЧАСНІ НЕДОЛІКИ ТА ТЕНДЕЦІЇ
 5. Петров С. Є.
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГОЛОВНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ МВС УКРАЇНИ
 6. Яра О. С.
  АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРАВОВИХ ПРОГРАМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Луцька Г. В.
  НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОПРОЕКТУ ПРО МЕДІАЦІЮ В ЧАСТИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ
 2. Резворович К. Р.
  РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЯК ПІДСТАВА ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У СОЦІАЛЬНИХ СПРАВАХ ЗА ВИКЛЮЧНИМИ ОБСТАВИНАМИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Ганжа О. О.
  ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРИПИНЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
 2. Підпала І. В.
  МІЖНАРОДНО-ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ДІЯЛЬНОСТІ МОРЯКІВ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Бахуринський В. С.
  СОЦІАЛЬНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ВЧИНЕННЯ РЕЙДЕРСТВА
 2. Дмитращук О. С.
  ЗАГАЛЬНО-СОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Березняк В. С.
  ДО ПИТАННЯ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ НЕРУХОМОСТІ
 2. Яцик Т. П., Бодунова О. М.
  ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА» ТА «КІБЕРБЕЗПЕКА»
 3. Василенко М. О.
  СУКУПНІСТЬ УМИСНИХ ВБИВСТВ ПРИ ОБТЯЖУЮЧИХ ОБСТАВИНАХ
 4. Войтович І. І.
  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ
 5. Деркач В. Г.
  СУБ’ЄКТ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ В’ЇЗДУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ТА ВИЇЗДУ З НЕЇ
 6. Петришина А. Ю.
  ВИЗНАЧЕННЯ ОКРЕМИХ ПРИЧИН ТА УМОВ, ЩО ДЕТЕРМІНУЮТЬ ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ АБО ЗАВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ СВОЇМ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ