Випуск 48 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Бараненко Д. В., Дідківська Г. В.
  ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 2. Зубко Г. Ю.
  СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ
 3. Капітаненко Н. П.
  ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО ІНСПЕКТОРА З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 4. Князєв В. С.
  РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ ТА ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: МИТНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 5. Кобильнік Д. А.
  СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДАТКОВО-ПРАВОВОГО ПРИМУСУ
 6. Кобрусєва Є. А.
  СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ В УКРАЇНІ
 7. Коваленко Б. В.
  ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ЯК ДЖЕРЕЛА ЗАСАД СЛУЖБОВОГО ПРАВА
 8. Куркова К. М.
  ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ
 9. Мілієнко О. А.
  ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ
 10. Оксінь В. Ю.
  ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
 11. Сусак М. С.
  ЗМІСТ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РОЗСУДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ ЗА ПОЗОВАМИ ЩОДО СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
 12. Трохимець О. П.
  ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ КОМІСІЇ З ДОБОРУ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДИ ЧЛЕНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Пташинська А. О.
  ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ВИМОГ ДО ПРАЦІВНИКІВ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Кузьменко С. С.
  ІНДИВІДУАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДИТИНИ
 2. Ладанівська Н. І.
  РОЗМЕЖУВАННЯ ДЕФІНІЦІЙ: «ПОТЕРПІЛИЙ ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ» ТА «ЖЕРТВА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ»
 3. Прасов О. О.
  ПРАВО ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, НА ЛИСТУВАННЯ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Закревська Т. О.
  ПРАВОВИЙ СТАТУС СВІДКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 2. Рожик Є. М.
  ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ТА НАСЛІДКИ ЗЛОЧИНУ: КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

 1. Стець О. М.
  СПЕЦІАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЯК ПЕРЕДУМОВА ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
 2. Мельничук О. П.
  ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 3. Тетерятник Г. К.
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ
 4. Єрмак О. О.
  КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВІРОЧНІ ПОВНОВАЖЕННЯ НАДС ЯК ГАРАНТІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
 5. Шевченко Д. А.
  ДО ПИТАННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ІНСТИТУТУ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ (НА МАТЕРІАЛАХ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ)
 6. Рубель А. М.
  КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИТИКА ЗЛОЧИННИХ СПІЛЬНОТ І ЗЛОЧИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
 7. Малетич М. М.
  РОЗВИТОК ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЙОГО СТРУКТУРИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
 8. Соцький А. М.
  ПОВНОВАЖЕННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В ЛІСОВІЙ СФЕРІ
 9. Кремова Д. С.
  ПРИСЯГА У СЛУЖБОВОМУ ПРАВІ ЯК РІЗНОВИД ПРИСЯГИ У ПРАВІ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ
 10. Мамедова Е. А.
  СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ТА КІБЕРБЕЗПЕКА ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
 11. Молчанова А. В.
  ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗАКОННІ ВИМОГИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ