Випуск 47 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Іванов О. Ю.
  «ГЕОРГІЇВСЬКИЙ ТРАКТАТ» 1783 Р. ПРО СОЮЗ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА ГРУЗІЇ: РОСІЙСЬКА ПРОПАГАНДА Й ІСТОРИКО-ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ
 2. Луцька Г. В.
  ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, УСКЛАДНЕНОГО ДІЄЮ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
 3. Мерник А. М.
  ДО ПИТАННЯ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА ІНСТИТУТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
 4. Парасюк М. В.
  ПРОБЛЕМА СІМ’Ї ТА СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН У «ФІЛОСОФІЇ ПРАВА» Г. ГЕГЕЛЯ (ДО 190-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ СМЕРТІ)
 5. \

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Олійник А. Ю.
  РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОЦЕСІ ТОВАРНО-ГРОШОВИХ, ТОВАРНО-ОБМІННИХ ТА ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
 2. Павленко В. В.
  ВИБОРИ ТА ВИБОРЧА СИСТЕМА В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
 3. Писарєва Е. А., Воронов Д. О.
  КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ТА ДОДЕРЖАННЯМ ВИСНОВКІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
 4. Халюк С. О.
  МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ УКРАЇНИ
 5. Чайковський О. І.
  КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КАТЕГОРІЇ «ЖИТЛО»

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Абдукадирова К. Е.
  КОНФЛІКТ У СФЕРІ МИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЯК ПЕРЕДУМОВА ВИНИКНЕННЯ МИТНОГО СПОРУ
 2. Бараненко Д. В.
  ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЦЕНТРАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
 3. Білокур Є. І., Сідор М. І.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС МІНІСТЕРСТВ ЯК ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
 4. Бойко О. М.
  ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
 5. Дячук Н. Д.
  ПОНЯТТЯ «НОРМАТИВНА СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ» І ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ
 6. Іваненко Т. М., Тильчик В. В.
  ДОСТУПНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ
 7. Клипа О. П.
  СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ ТА РЕСПУБЛІКИ ГРУЗІЯ
 8. Князєв В. С.
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ
 9. Князюк О. Г.
  ПЕРЕДОВИЙ ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПРАВА НА КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ
 10. Кобрусєва Є. А.
  АНАЛІЗ СУДОВИХ РІШЕНЬ У СПРАВАХ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ ЗА СТ. 185-1 КУПАП УКРАЇНИ
 11. Коваль О. А.
  СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ РЕФОРМИ АДВОКАТУРИ
 12. Колісник С. А.
  СУДОВІ ВИТРАТИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ
 13. Кудін А. В.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ПАТЕНТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ
 14. Лавренюк Ю. Ф.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У СУЧАСНІЙ ПАРАДИГМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
 15. Лемеха Р. І., Тильчик В. В.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ РЕЖИМІВ У КАНАДІ: ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
 16. Lipynskyi V. V.
  ANALYSIS OF COMPONENTS OF THE SYSTEM OF INTERPRETATION OF ADMINISTRATIVE-TORT LEGAL NORMS
 17. Мазурик Р. В.
  ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ В СУДІ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
 18. Мілієнко О. А.
  ДО ПИТАННЯ ВІДКЛИКАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ
 19. Нечитайло Б. В.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ
 20. Петрішак І. В.
  ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО ЗАХИСТУ
 21. Пищида М. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК ТА МОРАЛЬНО-ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ У МЕЖАХ ПРОЦЕДУРИ ДОБОРУ НА ПОСАДУ СУДДІ
 22. Поліщук В. Ю.
  МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОВЖИВАННЮ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
 23. Приваліхіна А. І.
  ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ
 24. Пророченко В. В., Шестак Л. В.
  АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС ЯК МЕТОД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 25. Рябченко Я. С.
  РОЛЬ МЕДІАЦІЇ ПІД ЧАС ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ ПУБЛІЧНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВІДНОСИН ТА ЇЇ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 26. Чернявська Я. А.
  ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЛІСІВ
 27. Юнін О. С.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
 28. Янушевич Я. В.
  ПРАВОВА ОСНОВА ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ ОПОДАТКУВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ