Випуск 45

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Скрябін О. М.
  ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ АПЕЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ФОРМУВАННЯ ДОКАЗІВ В АПЕЛЯЦІЙНІЙ ІНСТАНЦІЇ
 2. Іванов О. Ю.
  ПСЕВДОЛЕГІТИМАЦІЯ ЗАХОПЛЕННЯ ТЮРКСЬКИХ ТА УГРО-ФІНСЬКИХ НАРОДІВ У РОСІЙСЬКІЙ ПРОПАГАНДІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВА ПАРАДИГМА
 3. Ковальова С. Г.
  РЕМІСНИКИ КРИМСЬКОГО ХАНСТВА (XV – XVIII СТ.): ФОРМИ СОЦІАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МІСЦЕ У СОЦІАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ
 4. Парасюк М. В.
  ПРОБЛЕМА ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА Й ДЕРЖАВИ В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИХ КОНЦЕПЦІЯХ ГЕГЕЛЯ
 5. Захарчин Н. Г., Шептицька Л. Б.
  СИСТЕМА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ МІЖВОЄННОЇ ПОЛЬЩІ У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТЕПАНА БАРАНА

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Берченко Г. В.
  УСТАНОВЧА ВЛАДА: ЕВОЛЮЦІЯ І СУЧАСНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
 2. Нестор В. Р.
  КЛАСИФІКАЦІЯ МІСТ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ І ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Маслова Я. І., Сандул Я. М.
  ПРО ОКРЕМІ ЗАХОДИ, ЯКІ СПРЯМОВАНО НА ПРОТИДІЮ ПОШИРЕННЮ COVID-19
 2. Калімбет А. Л., Білокур Є. І.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
 3. Cтець О. М.
  МЕХАНІЗМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
 4. Скорик В. О., Стрельченко О. Г.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
 5. Пундор Ю. О.
  ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ («НОВОЇ МИТНИЦІ»)
 6. Черній В. Д.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ
 7. Мороз В. П.
  ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В АСПЕКТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ НАЛЕЖНОЇ ОБАЧНОСТІ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Бурлака О. С.
  ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ НА БУДІВНИЦТВО ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
 2. Короєд С. О.
  ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ: НОВЕЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
 3. Нагнибіда В. І.
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІМПЕРАТИВНИХ НОРМ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У ПОРЯДКУ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ
 4. Гуйван П. Д.
  ПОЗИЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ ЩОДО СВОБОДИ ВИРАЖЕННЯ ТА ЇЇ СПІВВІДНОШЕННЯ З ОХОРОНОЮ ПРАВА ОСОБИ НА ПРИВАТНІСТЬ
 5. Швець В. О.
  РЕЙДЕРСТВО ЯК ФАКТОР ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 6. Горбачова В. С.
  ДОГОВІР ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ПОДІЛУ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ НА ОСНОВНІ ТА ДОДАТКОВІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Яковлєв О. А.
  АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЯК ДІЄВИЙ ЗАХІД ГАРАНТУВАННЯ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЛЕЖНИХ, БЕЗПЕЧНИХ І ЗДОРОВИХ УМОВ ПРАЦІ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Карпінська Н. В.
  СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ З ЇЇ ВИМОГАМИ У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ САНІТАРНИХ ТА ФІТОСАНІТАРНИХ ЗАХОДІВ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Шульга А. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО ЗМІСТУ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
 2. Степаненко О. В., Хімченко С. А.
  ЕКОНОМІЧНЕ ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО: ВИЗНАЧЕННЯ Й ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 3. Меденцев А. М., Калімбет І. Л.
  ОСНОВНІ СКЛАДНИКИ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
 4. Кирбят’єв О. О.
  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
 5. Довбань І. М.
  ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
 6. Камінський П. В.
  ГЕНЕЗИС КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ВІД ПРИМУШУВАННЯ ДО ШЛЮБУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Подобний О. О., Пасечник М. Л.
  ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛІДЧОЇ ТАЄМНИЦІ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ СТВОРЕННЯМ СЛІДЧО-ОПЕРАТИВНИХ ГРУП
 2. Грищенко О. В.
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ У РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Форманюк В. В., Канєнберг-Сандул О. К., Хендель Н. В., Пасечник О. В.
  ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІКАО В БОРОТЬБІ З COVID-19

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 1. Дурнов Є. С.
  ІНСТИТУТ АДВОКАТУРИ В РОКИ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
 2. Легких К. В.
  СПРАВЕДЛИВІСТЬ У СУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДАВНЬОРИМСЬКОЇ ДОБИ
 3. Філіпська Н. О.
  РОЛЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У РОЗБУДОВІ ІНКЛЮЗИВНОГО СУСПІЛЬСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

 1. Рувін С. О.
  ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ ТРАНЗИТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА
 2. Ковальова О. В.
  ІНФОРМАЦІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНА СКЛАДОВА ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ