Випуск 43

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Кельман М. С., Коваль І. М.
  ЩОДО ПИТАННЯ ПРО СУБ’ЄКТИВНУ СТОРОНУ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
 2. Макаренков О. Л.
  АНТРОПНИЙ ВИМІР АНТИКОРУПЦІЙНИХ НОРМ ПРАВА В СКЛАДІ ГАРАНТІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ВІДКРИТОГО СУСПІЛЬСТВА
 3. Копча В. В.
  СУЧАСНА ДЕРЖАВА: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ
 4. Бабанін С. В.
  ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ МЕДІАЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ
 5. Ковбас І. В.
  НАГОРОДНА СПРАВА ЯК ОБ’ЄКТ ДОКТРИНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ПРІОРИТЕТНІ ВЕКТОРИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Гомонай В. В.
  РОЛЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ В МЕХАНІЗМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
 2. Кириченко В. М., Соколенко Ю. М.
  ПРЕДМЕТ РЕФЕРЕНДУМУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КОНСТИТУЦІЙ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Кириченко Ю. М.
  АДМІНІСТРАТИВНІ АКТИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЇ
 2. Піддубний О. Ю.
  ПРО МЕЖІ ДИСПОЗИТИВНОСТІ ПІД ЧАС УКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДОГОВОРУ В ПОРІВНЯННІ ІЗ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМ ДОГОВОРОМ
 3. Теремецький В. І., Муляр Г. В.
  СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я
 4. Журавель Я. В.
  ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В ПЕРІОД УСТАНОВЛЕННЯ АБО ЗМІНИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ
 5. Веселова Л. Ю.
  МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ
 6. Ананьєва Є. А.
  ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК СУБ’ЄКТ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
 7. Хатнюк Ю. А.
  АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ
 8. Яковлєв П. О.
  АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОШИРЮВАННЯ НЕПРАВДИВИХ ЧУТОК У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 9. Ярошенко А. С., Антропов Б. О.
  РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЯК ЗАСОБУ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
 10. Карцигін Д. С.
  АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ: СТАН І ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
 11. Дудченко В. В.
  ЗМІСТ ГАРМОНІЗАЦІЇ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО НОРМ І СТАНДАРТІВ ЄС
 12. Сидоренко А. О.
  ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОНОРСТВА КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ
 13. Дрозд С. М.
  ПРАВО НА МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ І ЧИННИКИ, ЩО НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Рябченко Ю. Ю.
  СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ І ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
 2. Сірко Р. Б.
  ДО ПИТАННЯ ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ІЗ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ
 3. Квіт Н. М.
  НОВІ ПРАВОВІ Й ЕТИЧНІ ВИКЛИКИ ДОНОРСТВА ГЕМОПОЕТИЧНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН В УКРАЇНІ
 4. Москалюк Н. Б.
  РЕСТИТУЦІЯ В СИСТЕМІ ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЗАКОНОДАВЧІ НЕДОЛІКИ ТА ПРАВОЗАСТОСОВНІ ПРОБЛЕМИ
 5. Гуйван П. Д.
  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ
 6. Майка М. Б., Трач О. М.
  ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ В КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН 2020 РОКУ
 7. Бабецька І. Я., Вівчарук Д. П.
  ОХОРОНА ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ
 8. Лубяна К. А.
  ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТА ДО СТАДІЇ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ В ПОРЯДКУ СПРОЩЕНОГО ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ Й У МЕЖАХ НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ ЩОДО СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ НА ТАКІЙ СТАДІЇ
 9. Ходак С. М.
  ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ОХОРОНЮВАНИХ ЗАКОНОМ ІНТЕРЕСІВ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Поклонська О. Ю.
  ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Шуп’яна М. Ю.
  НАКЛЕП ТА ОБРАЗА ЯК КРИМІНАЛЬНО КАРАНІ ДІЯННЯ В ЗАКОНОДАВСТВАХ УКРАЇНИ Й ПОЛЬЩІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Шевчук В. М.
  ІННОВАЦІЇ У КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ ТЕХНІЦІ: СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ Й ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ
 2. Канцір В. С., Петрик В. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА
 3. Савченко В. А., Равлюк І. І.
  ПОВНОВАЖЕННЯ ПОЛІЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ФРН
 4. Коваль М. М., Малиновська А. В.
  ЕКСПЕРТИЗИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ПРО ЗҐВАЛТУВАННЯ
 5. Никоненко М. Я.
  ПОЯСНЕННЯ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРОСТУПКИ
 6. Ікаєв А. Р.
  ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛІСТИЧНО ЗНАЧУЩОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ
 7. Бойко О. В.
  ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЯК КОНВЕНЦІЙНИЙ СТАНДАРТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 8. Калька І. З.
  ПІДСТАВИ Й УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЗАРАХОВАНИХ ДО ПІДСЛІДНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ
 9. Гришко І. К.
  САМОВІЛЬНЕ ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА САМОВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО: ПОНЯТТЯ Й ВИДИ ТАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ РОЗСЛІДУВАННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Громовенко К. В.
  СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 2. Мануїлова К. В.
  МІЖНАРОДНИЙ РЕЖИМ НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ: СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК
 3. Нагнибіда В. І.
  ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК СТОРОНИ АРБІТРАЖНИХ УГОД У РАЗІ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У МІЖНАРОДНИХ АРБІТРАЖАХ

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 1. Деменчук М. О.
  ЩОДО ПИТАННЯ КОРУПЦІЇ В СУДОВІЙ ГІЛЦІ ВЛАДИ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Рябчинська О. П.
  ФАХОВЕ КОМПАРАТИВІСТСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Д. В. КАМЕНСЬКОГО «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ В США ТА УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ»)