Випуск 41 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Акімова А. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ І СПЕЦИФІКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ІЗ ЗАХИСТУ СПАДКОВИХ ПРАВ
 2. Андріїв В. І., Піцик Х. З.
  ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРАВА НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ
 3. Гуйван П. Д.
  ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТНО-ПРАВОВОГО ТА ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 4. Дмитрієв С. М.
  ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ЗАЯВНИКІВ У СПРАВАХ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН
 5. Колесников С. Д., Немогай Н. В., Денисова Т. А.
  МАРКЕТИНГОВОЕ ПРАВО: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
 6. Луцький А. І.
  ПОСЛУГА ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
 7. Ольшанченко В. І.
  ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА ПЕРЕД СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ВИДИ
 8. Сабодаш Р. Б.
  ФОРМАЛЬНИЙ КРИТЕРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
 9. Чернадчук О. В.
  ПАТЕНТНИЙ ТРОЛІНГ ЯК ВИД ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Lagutina I. V.
  PART-TIME WORK AS ATYPICAL WORK
 2. Сіроха Д. І.
  ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ: СУТНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Удовенко Ю. О.
  ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ОБ’ЄДНАНИМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Андрушко А. В.
  СТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ (ХІ–XVIII СТ.)
 2. Бережнюк В. М.
  ДОСУДОВА ДОПОВІДЬ СЛУЖБИ ПРОБАЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ДЛЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПОКАРАННЯ ПІД ЧАС ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 3. Боровик А. В.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЇМ ЗА КОРДОНОМ
 4. Земляний Д. Л.
  КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 5. Кікалішвілі М. В.
  СВІТОВІ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ
 6. Кубрак Р. М.
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
 7. Рогатинська Н. З.
  ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ – ПРАЦІВНИКА МИТНИХ ОРГАНІВ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Брухаль Р. С.
  ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОКУРОРОМ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
 2. Григорова Є. В.
  ОРГАНІЗАЦІЯ «ВИБОРЧИХ СІТОК» ЯК СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ПІДКУПУ ВИБОРЦЯ, УЧАСНИКА РЕФЕРЕНДУМУ
 3. Дубонос К. В.
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ БАЗ БІОМЕТРИЧНИХ ДАНИХ В УКРАЇНІ
 4. Задерейко С. Ю.
  ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
 5. Кобак М. В.
  ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКРІПЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ СУДОЧИНСТВА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ
 6. Куцій М. С.
  ПРИНЦИПИ ЗВ’ЯЗКУ В КОНФІДЕНЦІЙНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ
 7. Ларкін М. О.
  ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ МОЛОДІЖНИХ НЕФОРМАЛЬНИХ ГРУП (ОБ'ЄДНАНЬ) ЗЛОЧИННОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
 8. Перлін С. І.
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
 9. Тарасюк С. М.
  РОЛЬ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У ЖИТЛІ ЧИ ІНШОМУ ВОЛОДІННІ ОСОБИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
 10. Юрчишин Ю. В.
  КООРДИНАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРАТУРИ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 1. Комірчий П. О.
  КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ У ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ: ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВІ ВИМОГИ
 2. Середа Д. В., Климась Р. В.
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ ДОСЛІДНО-ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
 3. Фурсов Д. Ю.
  СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ, ВІДОМЧОГО ТА СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЗАКОННІСТЮ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ