Випуск 38

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Бабанін С. В.
  ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ
 2. Купіна Л. Ф.
  ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА
 3. Грещук Г. І.
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУДАМИ ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ ПРИ ВИРІШЕННІ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ
 4. Радзілевич Д. А.
  РЕЛІГІЯ ТА ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК У РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ (ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Салей М. І.
  КОНСТИТУЦІЙНА ПРАВОСВІДОМІСТЬ У МЕХАНІЗМІ ДІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ
 2. Баранов С. О.
  ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
 3. Олійник А. Ю.
  КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ СВОБОДИ ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
 4. Косяк Н. В.
  СУДОВЕ РІШЕННЯ ТА РІШЕННЯ СУДУ: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Мельник С. М.
  ВІЙСЬКОВЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
 2. Шахов С. В.
  ІСТОРИЧНИЙ ПІДХІД У ПАРАДИГМІ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ ФЕНОМЕНУ ЕФЕКТИВНОСТІ НОРМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
 3. Романюк У. В.
  АНАЛІЗ СТАНУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОМ, ВИЛУЧЕНИМ МИТНИЦЯМИ ДФС УКРАЇНИ
 4. Коваленко А. А.
  ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
 5. Сирота А. І.
  НОВАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТУ БАНКІВ В УКРАЇНІ
 6. Сидоренко В. В., Новак Я. В., Півторак М. В.
  ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ
 7. Дракохруст Т. В.
  СУБ’ЄКТИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: СПЕЦИФІКА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ
 8. Книш С. В.
  ПОНЯТТЯ ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
 9. Томчук О. В.
  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 10. Васильєва В. П.
  КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ОДНА З ПІДСТАВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ: ПРАВОВИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА США
 11. Вінецька Р. М.
  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕДУР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Рим Т. Я.
  ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У БУДІВНИЦТВІ
 2. Гуц Н. Б.
  РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІЗАЦІЙ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ
 3. Пучковський С. В.
  ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО ІПОТЕКОДАВЦЯ СЕРЕД ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Пожарова О. В.
  ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
 2. Тарасенко В. С.
  ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ
 3. Наньєва М. І.
  УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ДИСТАНЦІЙНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
 4. Малюга Л. Ю.
  ШВЕЙЦАРІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА: ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ В УКРАЇНІ
 5. Гнатенко К. В.
  ЄДНІСТЬ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ – ОСНОВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 6. Корнілова О. В.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Найда Д. І.
  ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ Й ВІДПОВІДНОГО ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ШТУЧНО СТВОРЕНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Степаненко О. В.
  ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ГОТУВАННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЗА ЗАМАХ НА КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 2. Калімбет І. Л.
  ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ, СКОЄНІ ПІД ВПЛИВОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ
 3. Пахнік Кароль
  ВИМАГАННЯ ЯК РІЗНОВИД СОЦІАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ В ПОЛЬСЬКОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
 4. Шалгунова С. А., Шевченко Т. В.
  АНТИНАРКОТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ: ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИНАРКОТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ
 5. Гуйван П. Д.
  КРИМІНАЛЬНИЙ ТА СУСПІЛЬНИЙ ФЕНОМЕНИ ПРОВОКАЦІЇ ЯК МЕТОДУ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ
 6. Титаренко О. О.
  ДОСВІД БРАЗИЛІЇ В ПРОГРАМУВАННІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
 7. Метіль А. С.
  РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОСВІТИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВІВ ПЛАГІАТУ ТА КОРУПЦІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
 8. Галицька О. К.
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАБРУДНЕННЯМ ВОДОЙМ ТА МОРЯ
 9. Кібальник С. О.
  ДЕТЕРМІНАЦІЯ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
 10. Косинська Є. В.
  ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНУ «ВТЕЧА З МІСЦЯ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ АБО З-ПІД ВАРТИ»: МІЖНАРОДНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Даньшин М. В., Обаль О. О.
  ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ
 2. Меденцев А. М.
  ПРО МЕХАНІЗМ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ Войтович Є. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СЛІДЧОГО СУДДІ АПЕЛЯЦІЙНОГО РІВНЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Костюченко Я. М.
  ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ВІЗОВОГО РЕЖИМУ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 2. Мохд Н. О.
  ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
 3. Пасечнік О. В.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ) ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ, РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ ТА РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

 1. Лавренова О. І., Сандул Я. М.
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОМІЧНИКА СУДДІ
 2. Каденко О. О.
  ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ