Випуск 30 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Лукасевич-Крутник І. С.
  ДОВГОСТРОКОВИЙ ДОГОВІР У СИСТЕМІ ДОГОВОРІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
 2. Новосад А. С.
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
 3. Стадник К. О.
  ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ
 4. Виноградова А. І.
  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
 5. Кохановський В. О.
  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ДОГОВІР У СФЕРІ ТУРИЗМУ: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ
 6. Лєзін Є. Є.
  МОЖЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗІВ БЕЗ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
 7. Косткіна Ю. О.
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ: СУБ’ЄКТИ, ОБ’ЄКТ ТА ЗМІСТ
 8. Коритін Д. С.
  КРЕДИТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РАМКАХ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Піддубна Д. С.
  ЮРИДИЧНА ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОЇ СВІДОМОСТІ ГРОМАДЯН НА ШЛЯХУ ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ
 2. Старожилов В. В.
  ПРО ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ВИЩИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Абакумова Ю. В., Грозовський І. М.
  СТАНОВЛЕННЯ ВЧЕННЯ ПРО СПІВУЧАСТЬ В ІСТОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ В ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД
 2. Мірошниченко С. С., Боднарчук О. Г.
  КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 3. Берднік І. В.
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ «ЗАБРУДНЕННЯ МОРЯ»
 4. Шкута О. О.
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА»
 5. Андрушко А. В.
  ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ЛЮДИНИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
 6. Піцик Ю. М.
  КЛАСИФІКАЦІЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ
 7. Мокряк М. О.
  ПРЕВЕНТИВНА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ТЕОРЕТИЧНА КОНСТРУКЦІЯ ТА ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 8. Костенко Я. В.
  ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДИТИНИ: ЗМІСТ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
 9. Купар Д. Ю.
  ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СКОЄННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Топчій В. В.
  ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗШУКУ ПІДОЗРЮВАНИХ, БЕЗВІСНО ЗНИКЛИХ ОСІБ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕВПІЗНАНИХ ТРУПІВ
 2. Узунова О. В., Плутицька К. М.
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ДОСТОВІРНОСТІ ПОКАЗАНЬ ПОТЕРПІЛОГО
 3. Влад С. Ф.
  НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ
 4. Цуцкірідзе М. С.
  ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ: ПРОЦЕСУАЛЬНА ФУНКЦІЯ СЛІДЧОГО ЧИ РІЗНОВИД ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ?
 5. Книженко С. О.
  РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ СЛУЖБОВИМИ ОСОБАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ШЛЯХОМ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ АБО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ
 6. Мамка Г. М.
  ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СИСТЕМІ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
 7. Пахлеванзаде А.
  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ТА КОНСТИТУЦІЙНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

 1. Стрельцова Є. Д.
  ФРАГМЕНТАЦІЯ ЯК ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ УНІФІКАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА. ЧАСТИНА 1. ВПЛИВ КОНЦЕПЦІЇ ФРАГМЕНТАЦІЇ НА МЕТОДОЛОГІЮ ДОСЛІДЖЕННЯ УНІФІКАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
 2. Гуйван П. Д.
  ПРОБЛЕМИ МОТИВОВАНОСТІ СУДОВИХ ВЕРДИКТІВ У СВІТЛІ ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРЕЦЕДЕНТНОЇ ПРАКТИКИ
 3. Звягіна І. Н.
  ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ТА НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ КОМЕРЦІЙНИХ АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ
 4. Вишневський В. Л.
  ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ РОЗСЛІДУВАННЯ МОРСЬКИХ АВАРІЙ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Гафурова О. В.
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Н. С. ГАВРИШ «ВИКОРИСТАННЯ , ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНА ҐРУНТІВ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ»