Випуск 30 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Старинський М. В.
  НЕДОСЯГНЕННЯ НОРМОЮ ПРАВА РЕЗУЛЬТАТУ, ЩО ЗАПРОГРАМОВАНИЙ НОРМОТВОРЦЕМ ЯК НАСЛІДОК НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ НОРМИ ПРАВА
 2. Сидоренко О. М., Жегунова А. С.
  ГРОМАДСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА
 3. Булкат М. С.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРИЧНИЙ ПОСТУП СУДОЧИНСТВА НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ (ДОДЕРЖАВНИЙ ПЕРІОД, ПЕРІОДИ РАННІХ ДЕРЖАВНИХ УТВОРЕНЬ І КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ДО СКЛАДУ ПОЛЬЩІ ТА ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО)
 4. Грицай І. О.
  ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕНДЕРНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
 5. Немченко С. С.
  ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ СПОСОБІВ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРУ
 6. Івченко Ю. В.
  ПАТРІОТИЗМ ЧИ КОСМОПОЛІТИЗМ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
 7. Федоренко В. В.
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МОРАЛІ Й ПРАВА У ВІЙСЬКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ТРАКТУВАНЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ
 8. Копитков В. Е.
  ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ЗАКОНУ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Омельченко Н. Л.
  ДЖЕРЕЛА ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
 2. Матвійчук А. В.
  ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ДЕРЖАВИ
 3. Коцкулич В. В.
  КАТЕГОРІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЕТИЧНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ СУДДІВ
 4. Городовенко А. В.
  КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
 5. Лакатош Н. Й.
  ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЮВЕНАЛЬНИХ СУДДІВ У РАМКАХ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
 6. Турецька Я. П.
  ІСТОРІЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПАСПОРТА НАНСЕНА: «ПОПЕРЕДНИКА» ПРОЇЗНОГО ДОКУМЕНТА БІЖЕНЦЯ
 7. Коваленко М. Г.
  РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ВИБОРЦІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Гетманцев Д. А.
  ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
 2. Прокопенко В. В.
  ВИКОНАННЯ МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ У РАЗІ ВВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ В УКРАЇНУ ВАНТАЖНИМИ АВТОМОБІЛЬНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
 3. Бортник С. М.
  ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ, МІЖГАЛУЗЕВИХ ТА ГАЛУЗЕВИХ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
 4. Корнієнко Д. М.
  ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ З ПРАВООХОРОННИМИ ФУНКЦІЯМИ У КРАЇНАХ З УНІТАРНИМ УСТРОЄМ
 5. Нашинець-Наумова А. Ю.
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 6. Пастух І. Д.
  ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ЙОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО СПРЯМОВУЄТЬСЯ ТА КООРДИНУЄТЬСЯ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ МІНІСТРА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 7. Діордіца І. В.
  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ІДЕЇ КІБЕРНЕТИКИ ЯК ЗАСАДИ ВИДІЛЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
 8. Yurovska V. V.
  ADMINISTRATIVE AGREEMENT AS A FORM OF IMPLEMENTATION OF THE DISPOSITIVE METHOD OF ADMINISTRATIVE LAW
 9. Панова О. О.
  МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
 10. Єфіменко Л. Л.
  ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ
 11. Хомишин І. Ю.
  СУЧАСНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 12. Зливко С. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ВІДБОРУ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ
 13. Воронцова С. В.
  ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТЫ
 14. Запотоцька О. В.
  ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ДОЗВОЛУ ЯК ЗАСОБУ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
 15. Хапко Ю. Б.
  ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА КОЛА ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ
 16. Чорна Т. В.
  РОЛЬ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПОДАТКУ НА МАЙНО В УКРАЇНІ
 17. Іванченко В. А.
  КЛАСИФІКАЦІЯ МОБІЛІЗАЦІЇ
 18. Хоменко А. В.
  ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИСДИКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ У ВИРІШЕННІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
 19. Жук Л. Б.
  ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДУ, ОТРИМАНОГО В СПАДЩИНУ: СУТНІСТЬ І ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ
 20. Харківський С. А.
  АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕРАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
 21. Нечаєв В. Е.
  ПРОЦЕДУРА НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОБІГУ ЗБРОЇ