Випуск 29 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Іванюта Н. В.
  ПОЛІТИЧНА ФУНКЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
 2. Гордієнко А. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВІДНОСИН ІНВЕСТУВАННЯ В ОБ’ЄКТИ НЕЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
 3. Щербина Б. С.
  ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
 4. Малойван В. В.
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
 5. Тетерятник Б. С.
  ТЕНДЕНЦІЇ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ТА ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ЯК ВЕКТОР СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
 6. Кравцов С. В.
  ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 7. Білоусов С. М.
  ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕДУРИ САНАЦІЇ УБ’ЄКТІВ НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 8. Гуйван О. П.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Кучма О. Л.
  ОКРЕМІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ОСІБ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ РОБОТИ ЧИ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ НА ПІДСТАВІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ
 2. Сімутіна Я. В.
  МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ПРОФСПІЛКИ В КОНТЕКСТІ ПРИНЦИПУ ЗАБОРОНИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВАМИ
 3. Костюченко О. Є.
  РОЛЬ ТРУДОВОГО ПРАВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
 4. Адам В. М.
  ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ
 5. Любчик О. А.
  МІСЦЕ І РОЛЬ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 6. Бородкін М. В.
  СТРАХОВИЙ СТАЖ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-СТРАХОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Максіменцева Н. О.
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАДР

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Дрьомін В. М.
  СУЧАСНІ ФУНКЦІЇ КРИМІНОЛОГІЇ
 2. Андрушко А. В.
  РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ЛЮДИНИ (ХІХ – ПОЧ. ХХІ СТ.)
 3. Тильчик В. В., Овдієнко М. Ю.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ «ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ» В УКРАЇНІ
 4. Плутицька К. М.
  ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ БУЛІНГУ ЯК ФОРМИ ШКІЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА
 5. Боровик А. В.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИ ПОТЕРПІЛОГО ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ЗДОРОВ’Ю ОСОБАМ, ЩО ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
 6. Халавко В. І.
  НОРМИ ПРАВА, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
 7. Козаченко В. В.
  АНАЛІЗ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЩОДО ХУЛІГАНСЬКИХ ДІЯНЬ, ВЧИНЕНИХ ДІТЬМИ
 8. Рак С. В.
  ФОРМА ТА ЗМІСТ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ДІЯННЯ ПРИ ВЧИНЕННІ СЛУЖБОВОЇ НЕДБАЛОСТІ
 9. Зеленяк П. А.
  ГЕНЕЗИС КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА,ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Сервецький І. В., Назаренко О. Л.
  РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СПІВРОБІТНИКІВ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 2. Трагнюк Р. Р.
  НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ОБ’ЄКТ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
 3. Касапоглу С. О.
  ДОПУСТИМІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ПРЕДСТАВНИКАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
 4. Мамка Г. М.
  ГЕНЕЗИС ТА СУЧАСНИЙ СТАН ДОКТРИНИ ЗАСАД (ПРИНЦИПІВ) У ЗАГАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ ПРАВА, ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ
 5. Резнікова Г. І.
  ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ПОГЛЯД
 6. Загородній І. В.
  ОСОБА ПОТЕРПІЛОГО ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НАНЕСЕННЯМ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ
 7. Безпала В. В.
  ПРО ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ІСТОТНИХ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ
 8. Шурашкевич В. М.
  ТИПОВА ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОБСТАНОВКИ ВЧИНЕННЯ УМИСНОГО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

 1. Шевчук О. О.
  ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПРОСТОРУ СВОБОДИ, БЕЗПЕКИ ТА ЮСТИЦІЇ В ЄС
 2. Мурадова Вусала Хагани кызы
  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЗМА МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ