Випуск 12 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Труба В. І.
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВИХ ПІДСТАВ ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ
 2. Болокан І. В.
  ДОГОВІР РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЯК РІЗНОВИД ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ
 3. Чорна А. М.
  ЗМІСТ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
 4. Щокін Р. Г.
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
 5. Кушерець Д. В.
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВСТВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО ОХОРОНИ І ЗАХИСТУ ПРАВ СТОРІН У СФЕРІ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
 6. Луц Д. М.
  ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТВАРИН: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 7. Андрієнко В. В.
  ФОРФЕЙТИНГ В УКРАЇНІ: ЗА ТА ПРОТИ
 8. Pavel Țurcan
  CONCEPTE TEORETICE PRIVIND ORIGINEA MĂRFII
 9. Дворніченко А. С.
  ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО ВТРУЧАННЯ БЕЗ ІНФОРМОВАНОЇ ЗГОДИ ПАЦІЄНТА
 10. Рубанчук Г. С.
  «МАЙНО» ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ З НЕДОЛІКОМ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ: ПОНЯТТЯ ТА СКЛАД
 11. Заверуха Т. М.
  ОСОБЛИВОСТІ НАТУРАЛЬНОЇ ФОРМИ ВИЯВЛЕННЯ ВІДПЛАТНОСТІ ДОГОВОРУ РЕНТИ
 12. Донцов Д. Ю.
  ПОДРУЖЖЯ ЯК СУБ’ЄКТ СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
 13. Подрез-Ряполова І. В.
  ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ
 14. Боднарчук М. М.
  СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ СВОБОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК КАТЕГОРІЙ ПРАВА
 15. Мамедов Є. А.
  ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЮ ЗА ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ З ВИДОБУТКУ ТА ПОДАЛЬШОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НАФТИ ТА ПРИРОДНОГО ГАЗУ
 16. Серветник А. Г.
  СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИНЦИПІВ ВІДКРИТОСТІ, ГЛАСНОСТІ ТА ПУБЛІЧНОСТІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
 17. Басов А. В.
  ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ОПОВІЩЕННЯ ПРО НАДЗВИЧАЙНУ СИТУАЦІЮ

ТРУДОВЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Мельничук Н. О.
  ПРАВОВИЙ СТАТУС БЕЗРОБІТНОГО: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
 2. Кулик Д. О.
  ДО ПРОБЛЕМИ ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН
 3. Лазаренко А. М.
  ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБОРОНИ ДИСКРИМІНАЦІЇ В ТРУДОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
 4. Михайлова І. Ю.
  ЮРИДИЧНІ ФАКТИ ЯК ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ВІКОМ НА ЗАГАЛЬНИХ ПІДСТАВАХ
 5. Латишева В. В.
  ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
 6. Гетьман Р. А.
  СУТНІСТЬ І ПОНЯТТЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
 7. Рибницький Г. В.
  ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАГАЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
 8. Алієва С. Т.
  ПРИРОДА ТА ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
 9. Коваленко Р. І.
  ЗНАЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ФУНКЦІЇ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Армаш Н. О.
  ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ ВИНИКНЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
 2. Рябчинська О. П.
  ДОДАТКОВІ ПІДСТАВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
 3. Сотула О. С.
  УМИСНЕ ВБИВСТВО, ВЧИНЕНЕ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ ЗМОВОЮ ГРУПОЮ ОСІБ: ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ
 4. Юрченко О. Ю.
  АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ЖЕРТВ ВІД НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ
 5. Прокоф’єва-Янчиленко Д. М.
  ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СПЕЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ КРИМІНОЛОГІЇ
 6. Плутицька К. М.
  ЗАПОБІГАННЯ ПРИМУШУВАННЮ ДО ВСТУПУ В СТАТЕВИЙ ЗВ’ЯЗОК У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ
 7. Плекан В. В.
  МІСЦЕ ПОСЕРЕДНИКА У МЕХАНІЗМІ НЕОБХІДНОЇ СПІВУЧАСТІ ЩОДО ПЕРЕДАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ
 8. Скуба Г. В.
  ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
 9. Березнер В. В.
  ПОНЯТТЯ КОРУПЦІЇ ТА СИСТЕМА КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ І ЗАКОНОДАВЧЕ ВИРІШЕННЯ
 10. Куций Р. В.
  ОЗНАКИ ЗОВНІШНЬОГО ПРОЯВУ ПОГРОЗИ ЯК СПОСОБУ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ
 11. Сербіна Н. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ОЗНАК ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ УМИСНОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ПРИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ
 12. Горобцова Я. В.
  ЩОДО ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Туманянц А. Р.
  ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ  СЛІДЧОГО АБО ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
 2. Максимова Л. О.
  ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 3. Бистрицький Б. Ю.
  КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЛІДОВОЇ КАРТИНИ ГРАБЕЖУ, ВЧИНЕНОГО НЕПОВНОЛІТНІМ
 4. Гуменна Н. В.
  ПЛАНУВАННЯ РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО
 5. Клібанчук А. П.
  КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕТИНУ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
 6. Карпіка С. М.
  ВИДИ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 7. Павловський В. В.
  ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕДОПУСТИМОСТІ  РОЗГОЛОШЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
 8. Остропілець В. Р.
  СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Задорожній О. В.
  АГРЕСІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ І МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ПРИНЦИП НЕПОРУШНОСТІ КОРДОНІВ
 2. Голікова М. В.
  ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У БОРОТЬБІ З ПІРАТСТВОМ ТА ТЕРОРИЗМОМ НА МОРІ УКРАЇНОЮ
 3. Фисун Ю. Ю.
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ЗАХИСТУ ПРАВА НА ВІЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ СВОГО ПОГЛЯДУ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В ПРАКТИЦІ ООН
 4. Пасечник О. В.
  ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 5. Кузьмін Е. Е.
  ПОНЯТТЯ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ: ПЕРВІСНІ РОЗДУМИ
 6. Роговик О. Д.
  СУБРЕГІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ АФРИКАНСЬКОЇ  СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
 7. Кажаева О. С., Хлгатян А. Г.
  ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ МИГРАНТОВ В ЧЕХИИ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
 8. Бурма С. К.
  ПРОЦЕДУРА СХВАЛЕННЯ УМОВ ОДНОСТОРОННЬОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ
 9. Придачук О. А.
  ПОНЯТТЯ «НАРОД» В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КОНСТИТУЦІЇ
 10. Маміч О. В.
  МЕХАНІЗМИ РАДИ ЄВРОПИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПЕДАГОГІЧНОМУ НАСИЛЬСТВУ