Випуск 9-2 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Іншин М. І.
  ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОВС В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ У МИРНИЙ ЧАС
 2. Андрійчук О. В.
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 3. Задоя І. І.
  ВИДИ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ АДВОКАТІВ: ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 4. Курова А. А.
  ЗАГАЛЬНІ ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ
 5. Кучма О. Л.
  ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА ОСІБ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕНСІЙНОМУ СТРАХУВАННЮ
 6. Литвиненко В. М.
  ГАРАНТІЇ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
 7. Мотрич А. І.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК В УКРАЇНІ
 8. Овсянко Д. С.
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ ЗА П. 2 Ч. 1 СТ. 40 КОДЕКСУ ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ
 9. Олексюк Т. І.
  ПОВАЖНІ ПРИЧИНИ ЯК ОЦІНОЧНЕ ПОНЯТТЯ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ
 10. Севрюков Д. Г.
  РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В ДАНІЇ
 11. Швець В. О.
  ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО УМОВНОЇ ГРУПИ СПЕЦІАЛЬНИХ АНТИРЕЙДЕРСЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Городецька І. А.
  ДО РОЗУМІННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТВАРИННИЙ СВІТ»
 2. Зуєв В. А.
  ПРИНЦИП РОЗШИРЕНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ВІДХОДИ
 3. Попова А. О.
  ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ В УКРАЇНІ
 4. Федчишин Д. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЯМИ ГРОМАДСЬКОЇ ЗАБУДОВИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Білоконь О. В.
  МЕТОДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІНОЗЕМНОГО ГРОМАДЯНИНА
 2. Бондаренко О. С.
  АНАЛІЗ ПОНЯТІЙНОГО АСПЕКТУ «БЕЗПРЕДМЕТНИХ ЗЛОЧИНІВ» У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
 3. Грищенко О. П.
  ФІКЦІЯ В ЗАКОНОДАВЧІЙ КОНСТРУКЦІЇ ПОВТОРНОСТІ ЗЛОЧИНІВ
 4. Калініна А. В.
  ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЗЛОЧИННОСТІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В УКРАЇНІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)
 5. Луцак О. О.
  КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ВЧИНЕНИХ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ НЕПОВНОЛІТНІХ ТА ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ: ПОНЯТТЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
 6. Михалко І. С.
  ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПІВ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ
 7. Міняйло Н. Є.
  ПОСИЛЕННЯ ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЯК СПОСІБ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ
 8. Навроцький Д. М.
  ПОНЯТТЯ НАКАЗУ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) ТА ЙОГО ВИДИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
 9. Орловський Б. М.
  ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ПРИСТРОЇВ ЯК СУЧАСНИЙ СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ
 10. Петренко О. І.
  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СПОРТ»
 11. Попов Г. В.
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРОМ ДОДЕРЖАННЯ ЗАКОНІВ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ
 12. Хлопчик О. В.
  КАТЕГОРІЇ «ЦІЛЬ» ТА «ДОЦІЛЬНІСТЬ» У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА,ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Горошко В. В.
  ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ ДЛЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНИ
 2. Євмін А. М.
  ПРАВОВА ПРИРОДА КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 3. Жувака С. О.
  СЛІДЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ
 4. Канфуі І. В.
  ПРАВОВІДНОСИНИ СЛІДЧОГО СУДДІ, ПРОКУРОРА ТА СЛІДЧОГО ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
 5. Мамка Г. М.
  РІВНІСТЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ І СУДОМ – КОНСТИТУЦІЙНА ЗАСАДА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, ЇЇ СУТНІСТЬ І ЗМІСТ
 6. Рожнова В. В.
  ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 7. Романько П. С.
  МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
 8. Северин К. М.
  ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 9. Степаненко А. С.
  ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ: СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ
 10. Шевченко Е. М.
  ВИКОНАННЯ УХВАЛ СУДУ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Арар О.
  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ПАЛЕСТИНСКОГО НАРОДА НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В 1948–1967 ГГ.
 2. Болгов О. Є.
  ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ПІДТРИМКИ МИРУ
 3. Лебедєва А. Б.
  ОСОБЛИВОСТІ АНТИДЕМПІНГОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ