Випуск 26

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Kovalyova S. G.
  MERCHANT LAW IN EASTERN EUROPEAN СOUNTRIES (XIII–XV CENTURIES)
 2. Половинкіна Р. Ю.
  ПОСТРАДЯНСЬКЕ СПАДКОВЕ ПРАВО В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
 3. Бичковський Є. Л.
  НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА КОМПОЗИЦІЇ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Дорофеєва Л. М.
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ МИТНОЇ СПРАВИ
 2. Легеза Ю. О.
  ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
 3. Очкуренко С. В.
  ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
 4. Капля О. М.
  РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ЕФЕКТИВНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ОСОБИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 5. Єрмоленко-Князєва Л. С.
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ З ІНШИМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 6. Єрмоленко-Князєва Л. С.
  СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 7. Бабашов Ф. Б.
  ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ(В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА)
 8. Семеній О. М.
  ЗМІСТ ВИДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСУДУ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ:ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗМЕЖУВАННЯ
 9. Братковський В. М.
  ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО МОБІЛІЗАЦІЙНУПІДГОТОВКУ ТА МОБІЛІЗАЦІЮ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Островерх А. М.
  ЗДІЙСНЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРАЦІ
 2. Silvia Treľová
  DEPENDENT WORK AND OBSCURATION OF EMPLOYMENT

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Івашова І. П.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ДОВІЧНОГО УТРИМАННЯ (ДОГЛЯДУ)
 2. Юніна М. П.
  ПОРЯДОК, ОСОБЛИВОСТІ ТА СТРОКИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ КРЕДИТОРІВ СПАДКОДАВЦЯ
 3. Вірт С. О.
  УМОВА ПРО ЕКСКЛЮЗИВНІСТЬ У МАРКЕТИНГОВИХ ДОГОВОРАХ
 4. Облакова О. С.
  ПРАВОВІ ПИТАННЯ ДІЙСНОСТІ АРБІТРАЖНОЇ УГОДИ ПРО ПЕРЕДАЧУ СПОРІВ ДО МІЖНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО АРБІТРАЖНОГО СУДУ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Кондратенко Д. Ю.
  ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Пузирьов М. С.
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРЕСИВНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯУ ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК В УКРАЇНІ ТА НОРВЕГІЇ
 2. Березовський А. А.
  КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: НЕОБХІДНІСТЬ ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНИМ ПРОЯВАМ
 3. Іскендеров Ф. Ш.
  ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПОКАРАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕCПУБЛІКИ ГРЕЦІЯ
 4. Бойченко В. П.
  МОРАЛЬНЕ І ЗЛОЧИННЕ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
 5. Наджафов Э. Р.
  ШПИОНАЖ В СИСТЕМЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Комісарчук Р. В.
  ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИННОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 2. Піцик Ю. М.
  АНАЛІЗ ОСОБИСТОСТІ КІБЕРЗЛОЧИНЦЯ, ЯКИЙ ВЧИНЯЄ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ У КІБЕРПРОСТОРІ
 3. Волохова К. В.
  ДО ПИТАННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ СУДОМ ПРИСЯЖНИХ
 4. Павлишин Б. О.
  ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
 5. Павлишина А. А.
  СЛІДЧИЙ ОГЛЯД ЯК ЗАСІБ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО НАРКОБІЗНЕСУ
 6. Гірук В. В.
  НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ПРОТИДІЇ РОЗСЛІДУВАННЮ У ХОДІ ДОПИТУ МАЛОЛІТНІХ ПОТЕРПІЛИХВІД НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ
 7. Комарова М. В.
  СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Тичина В. П.
  ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ
 2. Мельник Ю. О.
  ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Харитонов Є. О.
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ МИХАЙЛЮК ГАЛИНИ ОЛЕГІВНИ «ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З КОМЕРЦІЙНИХ ПОЗНАЧЕНЬ»