Випуск 25

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Манько Д. Г.
  СТРУКТУРА ЮРИДИЧНОГО АЛГОРИТМУ ТА ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ У ПРАВОВИХ АКТАХ
 2. Барабаш О. О.
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНО ЗНАЧУЩОЇ ПОВЕДІНКИ
 3. Нестеренко О. М.
  АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ У ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Ленгер Я. І.
  ПРАВОВА ПРИРОДА КОЛІЗІЇ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В МУНІЦИПАЛЬНОМУ ПРАВІ
 2. Нечипорук К. О.
  ПОРЯДОК В'ЇЗДУ ТА ПЕРЕБУВАННЯ ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНЦЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Гриценко В. Г.
  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ГЕНЕЗИС
 2. Шевчук О. М.
  УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ОБІГОМ НАРКОТИКІВ В УКРАЇНІ
 3. Антонова Т. Л.
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦІЙ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ
 4. Негодченко В. О.
  СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 5. Легеза Ю. О.
  ДОЗВІЛЬНО-ЛІЦЕНЗІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
 6. Гончарова І. А.
  ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕДУРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
 7. Чухлебов І. О.
  СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНУ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 8. Женеску Е. В.
  ПРАВОВА ОСНОВА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІУСІВІЗ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
 9. Рибак К. О.
  ЩОДО ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ МІСТОБУДІВНОГО ПРАВА
 10. Токар Н. В.
  ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ НОРМАТИВНИХ ЗАСАД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ТАЄМНИЦЮ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ Й ТЕЛЕФОННИХ РОЗМОВ
 11. Гладій О. В.
  СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ НАКОПИЧЕННЯ ТЕХНОГЕННИХ ВІДХОДІВ, ТЕХНОГЕННИХ РОДОВИЩ В УКРАЇНІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Тарасенко В. С.
  ЩОДО НЕКОНСТИТУЦІЙНОСТІ ЗМІН У ПОРЯДКУ НАРАХУВАННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ АДВОКАТАМИ
 2. Яковлєв О. А.
  ДО ПИТАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
 3. Божко Д. В.
  ПОНЯТТЯ І ПРИРОДА ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
 4. Горобець А. С.
  ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГОСОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Ганкевич О. М.
  ПРАВОВА ПРИРОДА ПОЗОВУ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ БАТЬКІВСТВА, МАТЕРИНСТВА
 2. Ганжерлі А. О.
  ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ВІДМОВИ ВІД РЕЧОВИХ ПРАВ
 3. Осіпова І. І.
  ФАКТИ-ФІКЦІЇ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ТА ЇХ РОЛЬ У ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ
 4. Бабченко О. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Андрушко О. В.
  КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 2. Калюга К. В.
  ФОНОСКОПІЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ
 3. Вернидубов І. В., Белікова С. О.
  ЗАХИСТ ПРОКУРОРОМ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ТА ПОЗА ЙОГО МЕЖАМИ
 4. Петров О. С.
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСТАВИ ЯК РІЗНОВИДУ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ ЗА ЧИННИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ
 5. Ольховська М. М.
  ЗАСТОСУВАННЯ СТОРОНОЮ ЗАХИСТУ ПРАВОВИХ ВИСНОВКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ ІЗ ПРАВ ЛЮДИНИУ РАЗІ АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ ПРО ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Тітко Е. В.
  РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МІСІЇ ISAF В ІСЛАМСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ АФГАНІСТАН З УРАХУВАННЯМ ПРИСУТНОСТІ СИЛ СІМІС

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Астапова В. Г.
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ САРАНИ С. В. «ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ В УКРАЇНІ»