Випуск 18 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Арабаджи Н. Б.
  ПОЛІТИЧНА ЦІННІСТЬ ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ
 2. Лук’янова Г. Ю.
  ПРАВОВЕ ПІЗНАННЯ ЯК ОСНОВА ПРАВОРОЗУМІННЯ
 3. Опольська Н. М.
  СТАНОВЛЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ТВОРЧОСТІ У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ
 4. Ярунів М. І.
  АКСІОЛОГІЧНО-НОРМАТИВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СВОБОДИ ВОЛІ ЛЮДИНИ
 5. Сеньків О. М.
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК ФОРМИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
 6. Мальована Я. П.
  ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ТА ВИХОВНОГО ВПЛИВУ НА НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (КІНЕЦЬ XVIIІ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
 7. Гарасимів О. Ю.
  РІШЕННЯ СТРАСБУРЗЬКОГО СУДУ, В ЯКИХ УКАЗАНО НА НЕДОЛІКИ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ГАРАНТІЙ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА СТАН ЇХ ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ
 8. Мингела О. А.
  ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА: ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПРАВОСОЗНАНИЕ СУБЪЕКТОВ
 9. Кожан В. В.
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І ПРАКТИКА ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ОСОБИСТИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Гараджаев Д. Я.
  К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ СУДОВ
 2. Ленгер Я. І.
  КОНФЛІКТ ЯК ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН: ОРГАНІЧНИЙ, РАДИКАЛЬНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД
 3. Чістоколяний Я. В.
  ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Джафарова О. В.
  ПРОЦЕДУРИ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
 2. Галіцина Н. В.
  ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА: СУТНІСТЬ, ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
 3. Коропатнік І. М.
  РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ
 4. Засунько С. С., Плаз О. М., Волосовський В. В.
  СУТНІСТЬ ТА ПІДСТАВИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЯК СУБ’ЄКІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
 5. Сарана С. В.
  ПЕРСПЕКТИВНА СТРУКТУРА ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ З ОГЛЯДУ НА ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ
 6. Панова Н. С.
  НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ
 7. Дембіцька С. Л.
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 8. Пирожкова Ю. В.
  ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В РОЗРІЗІ АНАЛІЗУ ФУНКЦІЙ ГАЛУЗЕЙ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
 9. Фукс Н. А., Уложенко В. М.
  ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ
 10. Святоцька В. О.
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОЄЧАСНОГО ДОПУСКУ АДВОКАТА ДО ПІДЗАХИСНОГО ЯК НАЙВАЖЛИВІША ГАРАНТІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 11. Квасневська Н. Д.
  ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У НОВІТНІЙ ПЕРІОД (З 1917 Р. ДО ТЕП. ЧАСУ)
 12. Барін О. Р.
  ПРИНЦИП ЕФЕКТИВНОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ОПОДАТКУВАННЯ
 13. Гаркуша А. Т.
  СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
 14. Боровиков Г. М.
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ У СФЕРІ ОБІГУ КОНОСАМЕНТІВ
 15. Ганєв А. Е.
  ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН В АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДАХ
 16. Гончаров Є. С.
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ У ПРИКОРДОННІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРЖАВІ
 17. Задорожній О. В.
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ
 18. Прекрасна О. І.
  ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ РЕГУЛЯТИВНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 19. Токар Н. В.
  ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРАВА НА ТАЄМНИЦЮ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ ТА ПРИЧИНИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ
 20. Мілієнко О. А.
  ЗМІСТ ПРИНЦИПІВ ГЛАСНОСТІ І ВІДКРИТОСТІ: ВІДМІННОСТІ У ЗАКОНОДАВЧОМУ ВРЕГУЛЮВАННІ
 21. Сербин Р. А.
  ПРИРОДА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОЇ ТА ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНОЇ ФОРМ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 22. Глібко О. В.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИНЦИПИ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 23. Козленко В. Г.
  КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ
 24. Левченко О. В.
  ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА НАУКОВІ ДИСКУСІЇ
 25. Маковська О. В.
  АДМІНІСТРАТИВНИЙ РЕЖИМ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА СУМІЖНІ КАТЕГОРІЇ ПРАВА
 26. Негодченко В. О.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБІГУ ІНФОРМАЦІЇ ПІДРОЗДІЛАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 27. Русских В. О.
  ВНУТРІШНЬО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
 28. Титко А. В.
  ЮРИДИЧНИЙ СКЛАД ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ, ВЧИНЕНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКИМ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Калюжний Р. А.
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ РУСЛАНА АНДРІЙОВИЧА СЕРБИНА «БЛАГОДІЙНИЦТВО В УКРАЇНІ: ДОКТРИНАЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ»