Випуск 15 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Андреєв Д. В.
  ПРОБЛЕМА ДУАЛІЗМУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
 2. Процюк І. В.
  ПОДІЛ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: СУТНІСТЬ І ЗМІСТ
 3. Єрмоленко Д. О.
  ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ
 4. Кравченко М. Г.
  ГЕНЕЗИС РОЗУМІННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В РАДЯНСЬКІЙ, ПОСТРАДЯНСЬКІЙ І ВІТЧИЗНЯНІЙ ЮРИДИЧНИХ НАУКАХ
 5. Завгородній В. А.
  ПРАВОВА ПРИРОДА РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
 6. Ортинська Н. В.
  ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НЕПОВНОЛІТНІХ (ВІД ДОДЕРЖАВНОГО СУСПІЛЬСТВА ДО XVIII СТОЛІТТЯ)
 7. Кравчук В. М.
  ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ РАД: ЕФЕКТИВНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАРОДОВЛАДДЯ
 8. Горбенко Л. А.
  ОКРЕМІ ВИДИ СУБ’ЄКТІВ ПРАВА
 9. Ковалик Г. І.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СЕРВІТУТІВ ЗА ЦИВІЛЬНИМ КОДЕКСОМ АВСТРІЇ 1811 РОКУ
 10. Хомюк Н. С.
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ЧИ РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ДЖЕРЕЛ ПРАВА УКРАЇНИ?
 11. Собків Я. М.
  ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ІНСТИТУТІВ ДЕРЖАВИ Й ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА
 12. Садовський М. М.
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ДОКТРИНАЛЬНОГО ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Гробова В. П.
  ВИБОРЧА СИСТЕМА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ У ШВЕЦІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
 2. Бєлов Д. М., Фрідманський Р. М.
  КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕФОРМ У ДЕРЖАВІ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
 3. Забокрицький І. І.
  ДОПУСТИМІСТЬ ІСНУВАННЯ «ФОРМАЛЬНИХ» МОДЕЛЕЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПЦІЇ «ІСЛАМСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ»)

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Шестак В. С.
  ПРАВОВІ ДЕФІНІЦІЇ В МЕХАНІЗМІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ Й ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 2. Сквірський І. О.
  КАТЕГОРІЯ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ»: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД ТА НОВІ ОРІЄНТИРИ ДОСЛІДЖЕННЯ
 3. Галіцина Н. В.
  ЩО РОЗУМІТИ ПІД КАТЕГОРІЄЮ «СОЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ»?
 4. Сокуренко В. В.
  ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 5. Федотов О. П., Авдєєв О. Р.
  СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД КОНТРОЛЬОВАНОЇ ПОСТАВКИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ
 6. Манжула А. А.
  ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ
 7. Михайленко Д. О.
  АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРИНЦИПУ ГЛАСНОСТІ У СФЕРІ ОБІГУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 8. Польщиков В. В.
  ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВАХ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
 9. Решота В. В.
  ЕЛЕКТРОННА ПЕТИЦІЯ ЯК НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 10. Чумак В. В.
  ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ГРУЗІЇ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 11. Сухий Р. М.
  ПОНЯТТЯ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ
 12. Джох Р. В.
  ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ Й ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 13. Попович Л. В.
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТІВ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 14. Політило В. Я.
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ
 15. Горзов А. П.
  СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ ПРОКУРОРІВ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Івчук Ю. Ю.
  ДО ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ АЕС
 2. Сорочишин М. В.
  КОНСУЛЬТАЦІЇ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ У СФЕРІ ПРАЦІ
 3. Середа О. Г.
  ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОФСПІЛОК У МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ
 4. Єрофєєнко Л. В.
  ТРУДОВА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКА
 5. Жигалкін І. П.
  РОЛЬ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
 6. Грицай Ю. В.
  СКЛАДОВІ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «МОЛОДЬ»: СУЧАСНІ ПІДХОДИ
 7. Бородкін М. В.
  ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 8. Василько І. В.
  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ ПРАЦІВНИКАМИ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У РОБОТОДАВЦІВ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ