Випуск 10-1 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Іншин М. І.
  НАДАННЯ ПРАЦІВНИКАМ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД НЕЗАКОННОГО ЗВІЛЬНЕННЯ
 2. Попов С. В.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ВІДПУСТОК БЕЗ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
 3. Лагутіна І. В.
  ЗАХИСТ УПОВНОВАЖЕНИМ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ
 4. Русанова О. І.
  ПІДСТАВИ ПРИТЯГНЕННЯ АДВОКАТА ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ
 5. Міщук М. О.
  ЩОДО ОЗНАК СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТРУДОВОМУ ПРАВІ
 6. Селезень С. В.
  ПОНЯТТЯ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ
 7. Боднарук М. І.
  ПРАВОВИЙ СТАТУС ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЯК СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
 8. Рижкова Є. Ю.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МЕДИЦИНИ В США
 9. Чернота Д. С.
  ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАЦІ ЖІНОК: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 10. Анталовці О. В.
  ПРАВОВА РЕФОРМА СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
 11. Гончаров Г. Ю.
  ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Каракаш И. И.
  ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В УКРАИНЕ
 2. Позняк Е. В., Шараєвська Т. А.
  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ
 3. Ващишин М. Я.
  ПРАВОВІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ В УКРАЇНІ
 4. Остапенко О. Г., Шевченко Л. А.
  ІСТОРІЯ ПРАВОВОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ
 5. Третяков Є. А.
  ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ОХОРОНИ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Чернєй В. В.
  ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
 2. Гумін О. М.
  ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ КОНТРАБАНДОЮ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ
 3. Орловський Р. С.
  ПОСОБНИК ЯК ВИД СПІВУЧАСНИКА В ЗЛОЧИНІ
 4. Заросинський Ю. Л.
  ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ
 5. Ємець Л. О.
  ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ТРАНСПЛАНТАНЦІЇ
 6. Пчеліна О. В.
  ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 7. Кисельов І. О.
  ЗАПОБІГАННЯ УМИСНИМ ПОСЯГАННЯМ НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ: ВІКТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
 8. Ткаченко І. М.
  КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИН НАРКОМАНІЇ В УКРАЇНІ
 9. Чернишов Г. М.
  КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХРАЙСТВ В ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ
 10. Ткачук П. О.
  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ ЗА КРИМІНАЛЬНИМИ КОДЕКСАМИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Берназ В. Д.
  НЕГЛАСНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ (РОЗЫСКНЫЕ) ДЕЙСТВИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЕ СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ДОСУДОВОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
 2. Рябухіна О. А., Циганюк Ю. В.
  СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 3. Мазур М. Р.
  ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ ПРИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСОБИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 4. Стеценко Ю. В.
  ДО ПОНЯТТЯ ОБ’ЄКТИВНОСТІ В СУДОЧИНСТВІ
 5. Горгуль Н. В.
  ОГЛЯД ФУНКЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ В СУДІ У ВИПАДКАХ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОМ, У КОНТЕКСТІ НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПРОКУРАТУРУ»
 6. Шаркова А. М.
  СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 7. Кравченко Н. С.
  РОЛЬ ПОТЕРПІЛОГО (ЙОГО ПРЕДСТАВНИКА) У ДОКАЗУВАННІ ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 8. Колодчин В. В.
  ВІДМОВА ПРОКУРОРА ВІД ОБВИНУВАЧЕННЯ
 9. Пєший Д. А.
  СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ДОСУДОВОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 10. Попович М. І.
  УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ОСНОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Андрейченко С. С.
  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ У ПРАКТИЦІ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІВ
 2. Мовчан Ю. В.
  ВЕРХОВЕНСТВО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: ІЄРАРХІЧНІСТЬ ЧИ ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ?
 3. Малетич М. М.
  ПРОБЛЕМИ УЧАСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У РОЗГЛЯДІ СПРАВ У МІЖНАРОДНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ АРБІТРАЖІ
 4. Арар О.
  МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТАТУСА ИЕРУСАЛИМА
 5. Жданов И. Н.
  ВЛИЯНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И ПРАКТИКИ ЕСПЧ НА РЕШЕНИЯ СУДОВ РЕСПУБЛИКИ ФИНЛЯНДИЯ
 6. Малахова О. В.
  ПИТАННЯ РОЗПОДІЛУ ТЯГАРЯ ДОКАЗУВАННЯ МІЖ СТОРОНАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 7. Слабошпицька У. О.
  СИСТЕМА КОЛІЗІЙНИХ ПРИВ’ЯЗОК ГААЗЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 1961 РОКУ ПРО КОЛІЗІЇ ЗАКОНІВ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ФОРМИ ЗАПОВІТІВ
 8. Вознюк С. А.
  ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНИМИ ЗЛОЧИНАМИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У МЕЖАХ УНІВЕРСАЛЬНИХ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ (НА ПРИКЛАДІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ)
 9. Халапян Е. А.
  ЧЕШСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И СИСТЕМА