Випуск 6-2 частина 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Бичкова С.С.
  ПРАВОНАСТУПНИЦТВО У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ
 2. Блага А.Б.
  ДО ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ «ЦІНИ» НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
 3. Гусь А.В.
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ
 4. Кампі О.Ю.
  ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ
 5. Кулакова Є.В.
  ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОБЛАСНИХ РАД ТА ОБЛАСНИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
 6. Лебеденко В.І.
  ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО: КОМПЛЕКСНИЙ СЕГМЕНТАРНИЙ ІНСТИТУТ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
 7. Любченко П.М., Берездецький Ю.М.,
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКІ ПОВНОВАЖЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
 8. Ніколенко Л.М.
  ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ: МЕЖІ ТА УМОВИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
 9. Примак В.Д.
  ЗАСАДА РОЗУМНОСТІ В МЕХАНІЗМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 10. Терещук Г.А.
  СУТНІСТЬ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРОКУРАТУРОЮ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ В СУДІ
 11. Тищенко О.В.
  СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ОСІБ З РОЗЛАДАМИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ
 12. Ус М.В.
  СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕЛІКТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ
 13. Янишен В.П.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ
 14. Ясиновська О.С.
  РЕТРОСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Піддубний О.Ю.
  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ БІОТЕХНОЛОГІЙ
 2. Позняк Е.В.
  ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Балобанова Д.О.
  ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРАВОВОЇ ДИНАМІКИ (НА ПРИКЛАДІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА)
 2. Вітко О.Ю.
  ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ З ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПРИДБАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПЕРЕСИЛАННЯ, ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ З МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ, ЗБУТУ АБО ЗБУТ ПІДРОБЛЕНИХ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 3. Гетманцев Д.О.
  ДО ПИТАННЯ ПРО МІСЦЕ МИТА В СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ
 4. Горбачова І.М.
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ СКОЄННЯ ЗЛОЧИНІВ ШЛЯХОМ ОПУБЛІКУВАННЯ ВИРОКУ
 5. Дадерко Л.Ф
  КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗГОЛОШЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ
 6. Журавська З.В.
  НАУКОВІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЙ «ОСОБИСТА НЕБЕЗПЕКА» І «ОСОБИСТА БЕЗПЕКА» ЗАСУДЖЕНИХ У ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ
 7. Йосипів А.О.
  ВПЛИВ ЗЛОВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЕМ ТА НАРКОТИЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ НА ЗЛОЧИННІСТЬ ОСІБ З МАРГІНАЛЬНОЮ ПОВЕДІНКОЮ
 8. Назимко Є.С.
  ВИДИ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПЕНОЛОГІЇ
 9. Політова А.С.
  СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 203-2 КК УКРАЇНИ ЩОДО ЗАЙНЯТТЯ ГРАЛЬНИМ БІЗНЕСОМ
 10. Ткаченко І.М.
  КРИМІНАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ПРОВЕДЕННЯ АБОРТУ В УКРАЇНІ
 11. Федчун Н.О.
  КРИМІНОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВСТВА

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Букалерова Л.А., Гаврюшкин Ю.Б.
  ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ – НОВЫЙ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УК РФ, ИЗВЕСТНЫЙ ЗАРУБЕЖНОМУ И МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ
 2. Ващук О.П.
  НЕВЕРБАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 3. Гавріляк О.Ю.
  ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ВИМАГАННЯ
 4. Калимбет И.Л.
  СТРУКТУРА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ГРУППАМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 5. Недобор І.В.
  ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУР ПІДГОТОВКИ, РОЗСТАНОВКИ І ВИХОВАННЯ КАДРІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
 6. Пилипенко Г.М.
  ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ДОКАЗОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА (ОБІЗНАНОЇ ОСОБИ)
 7. Піддубняк Г.О.
  ЯКИМ ЧИНОМ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ПРАВА СТОРІН ОБВИНУВАЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ У ДОКАЗУВАННІ
 8. Торбас О.О.
  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ЗА ЧИННИМ КПК УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Галаган О.Я.
  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ГЛОБАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НАВІГАЦІЇ ТА ПОЗИЦІОНУВАННЯ
 2. Гаркуша А.О.
  ПРАВА ТА ІНТЕРЕСИ ПРИВАТНИХ ОСІБ В АСПЕКТІ ДОСТУПУ ДО МЕХАНІЗМУ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ СОТ
 3. Діковська І.А.
  МЕТОДИ УНІФІКАЦІЇ НОРМ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ МІЖНАРОДНІ ПРИВАТНІ ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
 4. Лев М.О.
  ВІДСУТНІСТЬ ЮРИСДИКЦІЇ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДМОВИ У ВИЗНАННІ ТА ПРИВЕДЕННІ ДО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ДЕРЖАВ ЄВРОСОЮЗУ (НА ПРИКЛАДІ АНГЛІЇ)
 5. Пальчик М.Л.
  ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ РЕЖИМУ НАЙБІЛЬШОГО СПРИЯННЯ В ДВОСТОРОННІХ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРАХ УКРАЇНИ
 6. Раскалєй М.О.
  ОКРЕМІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ПОВІТРЯНОГО ПРАВА. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
 7. Червяцова А.О.
  СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ У КОМЕРЦІЙНІЙ СФЕРІ: АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
 8. Янакаєва К.М.
  ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ РБ ООН ВПРОДОВЖ 1990-1998 РОКІВ (ІРАК І ЛІВІЯ)