Випуск 6-2 частина 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРIЯ ТА IСТОРIЯ ДЕРЖАВИ I ПРАВА

 1. Андреєнко О.Л.
  ІНСТИТУТ САМОДОПОМОГИ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВА РОЗВІДКА
 2. Бедрій М.М.
  ЗДІЙСНЕННЯ ГОНІННЯ СЛІДУ В УКРАЇНСЬКОМУ КОПНОМУ СУДОЧИНСТВІ (XIV-XVIII СТ.)
 3. Бернадський Б.В.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
 4. Буруковська Н.В.
  ДО ВИТОКІВ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ЗЛОЧИН» В АНТИЧНІЙ ГРЕЦІЇ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
 5. Василенко М.Є.
  СТРУКТУРОГЕНЕЗ ПРОФЕСІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЮРИДИЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
 6. Вільчик Т.Б.
  CПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПРАВОВА ДОПОМОГА» ТА «ПРАВОВІ (ЮРИДИЧНІ) ПОСЛУГИ» В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
 7. Войтович Н.П.
  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВИ У ТЕОРЕТИЧНІЙ СПАДЩИНІ Б. КІСТЯКІВСЬКОГО
 8. Дашковська О.Р.
  СИСТЕМНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ЙОГО КОНСТИТУТИВНА ОЗНАКА
 9. Комар М.С.
  ПРАВО НА ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ В СИСТЕМІ ПРАВ ЛЮДИНИ
 10. Манько Д.Г.
  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРАВА И ЕГО СООТНОШЕНИЕ С ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
 11. Новікова Н.А.
  ІНФОРМАЦІЯ В РЕГУЛЮВАННІ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН: ПРОБЛЕМИ ДЕФІНІЦІЇ
 12. Попова Н.О.
  ЄДНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОВІЙ ДУМЦІ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХІХ СТ.
 13. Трихліб К.О.
  ГЕНЕЗИС ТА РОЗВИТОК ТЕРМІНУ-ПОНЯТТЯ «ПРАВО»
 14. Шалінська І.В.
  АКТИ «М’ЯКОГО ПРАВА» ТА МІЖНАРОДНИЙ ПРАВОПОРЯДОК

КОНСТИТУЦІЙНЕ І МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Бедь В.В.
  ПРАВО ЗМІНЮВАТИ СВОЇ РЕЛІГІЙНІ ЧИ ІНШІ ПЕРЕКОНАННЯ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ
 2. Віхляєв В.В.
  ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МУНІЦИПАЛЬНА ВИБОРЧА СИСТЕМА»
 3. Волкова Д.Є.
  ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СРСР: ДОКТРИНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Ц.А. ЯМПОЛЬСЬКОЇ
 4. Кулініч О.О.
  СПЕЦІАЛЬНІ (ЮРИДИЧНІ) ГАРАНТІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ОСВІТУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ: ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА
 5. Москальчук К.М.
  СТРУКТУРА ЗМІСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Аксюков С.М.
  МІСЦЕ УПОВНОВАЖЕНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ДОХОДІВ ТА ЗБОРІВ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 2. Боднарчук О.Г.
  УСУНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР У БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
 3. Величко В.В.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРЕДСТАВНИЦТВА МІНІСТЕРСТВОМ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ – ІНТЕРПОЛ
 4. Волік В.В.
  ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
 5. Волохов О.С.
  ПРОЗОРІСТЬ БЮДЖЕТУ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ
 6. Гулак Л.С.
  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 7. Діордіца І.В.
  ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНТНОГО СУДУ ПРИ РОЗГЛЯДІ ДЕЯКИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПОРІВ
 8. Кондратьєв А.Ю.
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
 9. Коровайко А.О.
  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ
 10. Корсун С.І.
  МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ
 11. Кошин Н.С.
  РОЛЬ ОРГАНІВ ОПІКИ І ПІКЛУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ
 12. Кхасрави О.З.
  РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 13. Лисенко О.М.
  МЕТОДОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОРУШЕНЬ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 14. Мальченко Ю.І.
  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
 15. Миськів Л.І.
  МІСЦЕ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ У ФОРМУВАННІ «ІНКЛЮЗІЇ» ЯК ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
 16. Можаровська К.В.
  ЧЕСТЬ ТА ГІДНІСТЬ ЯК ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ БЛАГА ПУБЛІЧНИХ ОСІБ
 17. Петровська І.І.
  ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ: ВІТЧИЗНЯНІ ТА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
 18. Позняков С.П.
  ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОМУ СПРИЯННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
 19. Сидорук Р.А.
  ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН
 20. Скоромний Я.І.
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
 21. Стукаленко О.В.
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРОБЛЕМ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ЕВРОІНТЕГРАЦІЇ
 22. Усікова О.В.
  ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРАЦІ
 23. Ящук К.В.
  ПОРЯДОК ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ТВАРИННОГО СВІТУ