Випуск 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 1. Крижановський А.Ф.
  ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК У ДИСКУРСІ ІСТОРІОСОФІЇ ПРАВА
 2. Манько Д.Г.
  ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ ЗАРОБІТЧАН В УКРАЇНІ
 3. Печерский В.В.
  МЕСТО ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА-ЮРИСТА
 4. Арабаджи Н.Б.
  АКСІОЛОГЕМИ ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ТА КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

 1. Голоядова Т.О.
  РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
 2. Ігнатенко В.І.
  РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ЧЕРГОВОЇ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: ІСТОРИЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 3. Пузанова Г.И.
  НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
 4. Мельниченко Н.О.
  КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У ГРЕЦІЇ ТА УКРАЇНІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Сытник А.Н.
  ПРОБЛЕМАТИКА ВЕЩНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТЕ: ВЕЩЬ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
 2. Вабищевич С.С.
  ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИСТИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЕ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)
 3. Квасніцька О.О.
  ЩОДО ПИТАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
 4. Козыревская Л.А.
  ПРАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ (УЧАСТНИКОВ) ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ В ПРОЦЕДУРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ (СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)
 5. Озернюк Г.В.
  ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РЕНТНИХ ДОГОВОРІВ
 6. Сєрих О.В.
  ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В СИСТЕМІ МИТНОГО ПРАВА
 7. Клім С.І.
  ПРИРОДНО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВІДСУТНОСТІ ПРОГАЛИН У ПРАВІ ТА НАЯВНОСТІ ПРОГАЛИН У ЗАКОНІ

СУДОУСТРІЙ, АДВОКАТУРА, ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Полянський Ю.Є.
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗМІЦНЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ І ПІДВИЩЕННЯ АВТОРИТЕТУ СУДДІВ
 2. Долежан В.В.
  ЗАПОБІГАННЯ ЖОРСТОКОМУ ПОВОДЖЕННЮ ІЗ ЗАТРИМАНИМИ З БОКУ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
 3. Меланчук А.В.
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ
 4. Шиманський Ф.В.
  ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
 5. Ігнатов О.М.
  ЗАГАЛЬНИЙ КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ» ЯК ЗАХОДУ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Гуторова Н.О.
  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ «ПЕНАЛІЗАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ»: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
 2. Верина Г.В.
  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ: УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ
 3. Дудоров О.О., Дудорова К.Б.
  НЕЗАКОННА ПРИВАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО І КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА: ПРОБЛЕМИ КВАЛІФКАЦІЇ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
 4. Шапоренко О.И.
  ИНСТИТУТ ПРОБАЦИИ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
 5. Березовська Н.Л.
  ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОКАРАНННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ
 6. Березовський А.А.
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: НЕОБХІДНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ТА УЗГОДЖЕННЯ
 7. Вечерова Є.М.
  ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ НА ЗЛОЧИНИ: ПОНЯТТЯ, УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИДИ
 8. Митрофанов І.І.
  НОВИЙ ПОГЛЯД НА ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
 9. Гасымов А.Б.
  КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА В СВЕТЕ ИЮНЬСКИХ СОБЫТИЙ 2010 ГОДА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
 10. Марчук А.І.
  ТАКСОНОМІЧНА ФУНКЦІЯ ВТОРИННОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Берназ В.Д., Берназ П.В.
  ВАЖНЕЙШИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ (ЧАСТЬ 2)
 2. Дулов А.В.
  ПОСТИЖЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ НАУК УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ЦИКЛА – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
 3. Комаров И.М.
  К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ВЕРСИИ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
 4. Неледва Н.В.
  ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ ЯК СПОСІБ РОЗВ’ЯЗАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО КОНФЛІКТУ
 5. Уваров В.Г.
  ПРОБЛЕМИ ПІДСТАВ ЗАТРИМАННЯ ТА ВЗЯТТЯ ПІДОЗРЮВАНОГО ПІД ВАРТУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
 6. Галицкая О.К.
  ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОД

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Антоненко А.П.
  ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕГРАЦИИ ГОСУДАРСТВ
 2. Каменський Д.В.
  ПОДАТКОВА ОПТИМІЗАЦІЯ ТА ПОДАТКОВЕ УХИЛЕННЯ У США: ОСОБЛИВОСТІ ВІДМЕЖУВАННЯ
 3. Нестеренко С.С.
  ЗАХИСТ ПРАВА НА ЖИТТЯ В ЕКСТРАДИЦІЙНІЙ ПРОЦЕДУРІ
 4. Тертиченко Т.М.
  МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР ЯК ДЖЕРЕЛО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
 5. Янчук Н.Д.
  ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ
 6. Дворниченко Д.Ю.
  КОММУНИТАРНОЕ ПРАВО И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГРЕЦИИ: ПОИСК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ СООТНОШЕНИЯ
 7. Макаров І.М.
  ПРИНИЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА
 8. Тоница Ж.В.
  ПРОБЛЕМА РАСИЗМА В ЕВРОПЕЙСКОМ ФУТБОЛЕ