Випуск 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

 1. Крыжановский А.Ф.
  ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОПОРЯДКА
 2. Манько Д.Г.
  ЛЕГАЛІЗАЦІЯ В АСПЕКТІ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
 3. Атаманова Н.В.
  ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ: ЦІННІСНО-НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛІСТИКА, КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНОЛОГІЯ

 1. Берназ В.Д., Берназ П.В.
  ВАЖНЕЙШИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ(часть I)
 2. Туляков В.А.
  НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЫ
 3. Рыжаков А.П.
  ПРОВЕРКА ЗАКОННОСТИ МНИМЫХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 4. Березовська Н.Л.
  ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВВЕДЕННЯ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ НЕПОВНОЛІТНІХ
 5. Березовський А.А.
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ НА ЗЛОЧИННІСТЬ
 6. Вечерова Є.М.
  ПРИМУС ТА ЗАОХОЧЕННЯ ЯК БАЗОВІ МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ: СУЧАСНИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМИ
 7. Загурський О.Б.
  ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУДУ
 8. Мавед О.О.
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БИОМЕДИЦИНЫ
 9. Мельничук Т.В.
  ЕЛЕМЕНТИ КОНЦЕПЦІЇ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
 10. Митрофанов І.І.
  НОРМА ТА СТАТТЯ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ
 11. Неледва Н.В.
  ПЕРЕКОНАННЯ ЯК ГОЛОВНИЙ МЕТОД ПРИМИРЕННЯ СТОРІН У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
 12. Шиманський Ф.В.
  ХАБАРНИЦТВО: В КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Вишняков О.К.
  ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ В УКРАЇНІ ЗАСОБАМИ НАДНАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ)
 2. Нестеренко С.C.
  ПРИНЦИП СПЕЦІАЛЬНОСТІ У МІЖНАРОДНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ
 3. Макаров И.М.
  ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Харитонова О.І.
  ВІДНОСИНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 2. Квасніцька О.О.
  СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА
 3. Озернюк Г.В.
  СИСТЕМА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ І ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
 4. Сєрих О.В.
  КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 5. Згама А.О.
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УНІФІКАЦІЇ НОРМ ГОСПОДАРСЬКОГО, ЦИВІЛЬНОГО Й АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ АКТІВ
 6. Ільїна Ю.П.
  ДЕЯКІ ПИТАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НОТАРІУСА В УКРАЇНІ
 7. Клім С.І.
  ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛОГІЇ ЗАКОНУ ДО ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН, ЩО МАЮТЬ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ ХАРАКТЕР

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ ТА КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

 1. Голоядова Т.О.
  АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНО-ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ
 2. Ігнатенко В.І.
  ДЕЯКІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 3. Melnychenko N O.
  THE MAIN FEATURES OF FINNISH NATIONAL CULTURAL POLICY
 4. Москальчук К.М.
  КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ПРИНЦИПІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ