Випуск 34

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Тицька Я. О.
  АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
 2. Сидоренко О. М., Таран З. В.
  АКСІОЛОГІЧНІ ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВИХ НОРМ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ
 3. Білоус О. В.
  ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВА У СВІТЛІ КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Баранов С. О.
  СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Ковалко Н. М.
  ВИДИ КОРПОРАТИВНИХ БЕЗДОКУМЕНТАРНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ПРАВІ ІСПАНІЇ
 2. Коломоєць Н. В.
  ЗМІСТ І СУТНІСТЬ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ
 3. Стасюк О. Л.
  МІЖНАРОДНИЙ ФАКТОР АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ В УКРАЇНІ
 4. Рєзнік О. М.
  ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
 5. Ляшко О. Б.
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ
 6. Воронятніков О. О.
  ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 7. Белей Є. Н.
  СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Блажівська Н. Є.
  ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ПРАВ У КОНТЕКСТІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
 2. Гуйван П. Д.
  ЩОДО СУТНІСНИХ ВІДМІННОСТЕЙ ДАВНІСНИХ І ПРИСІЧНИХ СТРОКІВ
 3. Філінович В. В.
  ПЕРЕДАННЯ ПРАВ НА ДОМЕННЕ ІМ’Я ТА ЙОГО ТРАНСФЕР ДО ІНШОГО РЕЄСТРАТОРА
 4. Баб’юк М. П.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ЯКІСТЬ НАДАННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Федчишина К. В.
  ЄДНІСТЬ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Сердюк П. П.
  В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ ПРЕСТУПНОСТИ
 2. Шевченко О. Д.
  СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Осетрова Є. С., Грига М. А.
  ЩОДО МЕТИ ТА УМОВ ЗАТРИМАННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ
 2. Приходько В. О.
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКІВ МВС УКРАЇНИ
 3. Барвенко В. К.
  ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ СВІДКІВ І ПІДОЗРЮВАНИХ ОСІБ ЗІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ВОД

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

 1. Мохд Н. О.
  ИСЛАМСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (СИЙАР): ГЕНЕЗИС И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 2. Могильчук О. О.
  ЄВРОПЕЙСЬКА СЛУЖБА ЗОВНІШНІХ СПРАВ ЯК УСТАНОВА SUI GENERIS

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Лютіков П. С.
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ЧОРНОЇ ВІКТОРІЇ ГРИГОРІВНИ НА ТЕМУ «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОБМЕЖЕННЯ В ПАРАДИГМІ ПРАВА»