Випуск 32

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Сливка С. С., Чорнобай О. Л.
  ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ
 2. Макарова Л. Р.
  СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВОВИЙ АКТ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ» ІЗ СУМІЖНИМИ КАТЕГОРІЯМИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Матейчук Р. І.
  ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ КОМІТЕТІВ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Березовська С. В.
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА СУТНІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
 2. Пєров А. П.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У СВІТЛІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ
 3. Припутень Д. С.
  ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НОРМ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСУ, ПОВ’ЯЗАНОГО З АДМІНІСТРАТИВНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, У СЛУЖБОВОМУ ПРАВІ
 4. Дембіцька С. Л.
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ МЕТОДІВ ПЕРЕКОНАННЯ ТА ПРИМУСУ
 5. Решота В. В.
  АКТИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
 6. Запотоцька О. В.
  НАГЛЯД ЯК ЗАСІБ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Юркевич Ю. М.
  ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
 2. Кройтор В. А.
  ПРАВОВІ АКСІОМИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
 3. Токарева В. О.
  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ КНР: НА ШЛЯХУ ІННОВАЦІЙ
 4. Луців М. С.
  УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ІНВЕСТОРІВ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА
 5. Мамушкіна А. І.
  СПОСОБИ ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ТЕРОРИСТИЧНИМ АКТОМ
 6. Ясиновська О. С.
  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ТА ПІДПРИЄМСТВ-УЧАСНИКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
 7. Тарасенко В. С.
  ПРАВОВІ СТИМУЛИ ПІДВИЩЕННЯ НАРОДЖУВАНОСТІ В УКРАЇНІ
 8. Мельник В. П.
  ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПУБЛІЧНОГО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

 1. Шматько Г. І.
  НЕЗАКОННА ЗАБУДОВА ПЛЯЖІВ ЯК РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗЕМЕЛЬ ТА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО НИХ
 2. Чирик А. О.
  ДО ПИТАННЯ ПРО СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД СПІЛЬНОЇ ЧАСТКОВОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
 3. Щестюк О. М.
  ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕДУРИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Us O. V.
  CRIMINAL AND LEGAL ESTIMATION OF BEHAVIOUR OF PERSON
 2. Бабанін С. В.
  ГЕНЕЗИС КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ
 3. Бідна О. І.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНШІ ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ»
 4. Іщенко М. В.
  СТВОРЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ ЖИТТЯ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ ЧИ ДОВКІЛЛЯ ЯК НАСЛІДОК ЗАБРУДНЕННЯ АБО ПСУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ
 5. Сень І. З.
  ПОНЯТТЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ НОРМИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Федчишина В. В.
  НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ І СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ У 20–40-І РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
 2. Куцій М. С.
  ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧНІ ОБРИСИ ПАРАДИГМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ШЛЯХУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПЕЦСЛУЖБИ
 3. Глидер И. В.
  СВОЙСТВА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ИЗРАИЛЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Мануїлова К. В.
  ЗМІСТ ТА ЦІЛІ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: ДОСВІД ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ