Випуск 31

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 1. Євдокимов В. А.
  НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ГАЛИЦЬКОГО СЕЙМУ ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГОПОЛІТИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ
 2. Мацелюх І. А.
  ДО ПРОБЛЕМИ ЦЕРКОВНОГО СУДОУСТРОЮ РУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
 3. Христова Г. О.
  ПОЗИТИВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕРЖАВИ В СИТУАЦІЇ ВИМУШЕНОГО ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ:МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
 4. Ковальова С. Г.
  ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ МІСЬКОМУ ПРАВІ (ХІ – ХV СТ.)
 5. Джолос С. В.
  ОБ’ЄДНАНА ЄВРОПА: ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
 6. Андрухів О. І.
  БОРОТЬБА З ДИТЯЧОЮ БЕЗПРИТУЛЬНІСТЮ В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНСЬКОЇРАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ В УМОВАХ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД НАЦИСТСЬКИХ ОКУПАНТІВ
 7. Бровко Н. І.
  ВПЛИВ МОВНОГО ПИТАННЯ НА ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ
 8. Бондар Н. А.
  ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ (ПРАВНИЧОЇ) ОСВІТИВ ЕМІГРАЦІЇ У XX СТОЛІТТІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

 1. Чехович Т. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ ГРОМАДЯН ПЕРЕД ЗАКОНОМВ ОКРЕМИХ СФЕРАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
 2. Єгорова В. С.
  КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ, ФІНАНСОВЕ, ПОДАТКОВЕ ПРАВО

 1. Фатхутдінов В. Г.
  ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
 2. Миколенко О. М.
  ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ПРАВОВІДНОСИН В ДОКТРИНІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
 3. Пастух І. Д.
  СПІВВІДНОШЕННЯ НАДАННЯ В ОРЕНДУ МАЙНА З ІНШОЮ ОПЛАЧУВАНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ
 4. Субота С. І.
  ДОВІРА НАСЕЛЕННЯ ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
 5. Коміссаров С. А.
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД З ОХОРОНИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ
 6. Дем’янчук Ю. В., Бака О. І.
  РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇВ УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ РОЗВИНУТИХ КРАЇН
 7. Карпунцов В. В.
  НОВЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ПРОКУРОРАВ ПОРІВНЯЛЬНОМУ ВИМІРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ НІМЕЧЧИНИ
 8. Хрідочкін А. В.
  ОБ'ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯУ СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 9. Костенко Я. В.
  ЮВЕНАЛЬНА ПРЕВЕНЦІЯ ЯК ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНІ
 10. Старосельцева О. В.
  ФУНКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ У ФІНАНСОВО-ПРАВОВОМУ МЕХАНІЗМІДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
 11. Бартусяк П. І.
  МЕХАНІЗМ ІНФЛЯЦІЇ БЛАГА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ПЛОЩИНА
 12. Ященко Н. В.
  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОСВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

 1. Яновицька Г. Б.
  СПОЖИВАЧ-ЗАМОВНИК ЯК СТОРОНА ДОГОВОРУ КОНСАЛТИНГУ
 2. Коломієць Я. Л.
  ЩОДО ОБОВ’ЯЗКОВОСТІ ЧЛЕНСТВА НОТАРІУСІВ В НОТАРІАЛЬНІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ
 3. Бєлікова О. В., Бєлікова Є. Я.
  ДЕЯКІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
 4. Терехов Р. Г.
  ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПЕРУКАРСЬКИХ ПОСЛУГ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Вакарюк Л. В.
  ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
 2. Миколайчук А. В.
  ДО ПИТАННЯ ГАРАНТІЙ І КОМПЕНСАЦІЙ ПРАЦІВНИКАМ, ЯКІ ПОЄДНУЮТЬ РОБОТУ З НАВЧАННЯМ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

 1. Головач А. В.
  ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ
 2. Волинець Р. А.
  КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ САНКЦІЇ,ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ЩО ЗАЗІХАЮТЬ НА ФОНДОВИЙ РИНОК
 3. Гроза І. В.
  ПОРУШЕННЯ ПРАВ АДВОКАТІВ ТА ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 4. Єрмолаєва-Задорожня С. В.
  ВІКТИМОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЗЛОЧИНІВ ЩОДО ПЕРЕШКОДЖАННЯ СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Ходанович В. О.
  ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЯВЛЕННЯ Й РОЗСЛІДУВАННЯ ШПИГУНСТВА В УКРАЇНІ ТА ФРН
 2. Коваль А. А.
  ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯНЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
 3. Гладіліна О. В.
  СТАНОВЛЕННЯ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ
 4. Сідєльніков А. В.
  ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ АДВОКАТОМ-ЗАХИСНИКОМ В УМОВАХ ЗМАГАЛЬНОСТІ СТОРІН
 5. Денисенко Г. В.
  ІНСТИТУТ ІМУНІТЕТУ СВІДКА ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ ТА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
 6. Кравченко К. С.
  ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ З МЕТОЮ ТРУДОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО

 1. Задирака Н. Ю.
  ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДЕРЖАВІ В СТАТУТНИХ КАПІТАЛАХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
 2. Ivanova D. A.
  INTERNATIONAL SHIPPING: CONFLICT – LEGAL REGULATION